ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
20 мај 2016
Единицата за координација на форумите – ЕКФ во рамките на Програмата „Форуми во заедницата“ во соработка со ЗЕЛС спроведува дводневна обука на тема „Ефективно презентирање на општинските буџети пред граѓаните“. Оваа обука е наменета за вработени лица во секторот финансии и буџет во Едниниците на локалната самоуправа во Македонија. Обуката има за цел зајакнување на капацитетите на општинските администрации со знаења и вештини за ефективно презентирање на општинските буџети пред граѓаните. На овој начин ќе биде овозможено граѓаните да бидат подобро информирани и вклучени во процесот на подготовка, донесување и реализација на буџетот на општината.
19 мај 2016
Kосовскиoт институт за локална самоуправа (KLGI) и Единицата за информации за локалната самоуправа (LGiU) од Лондон, Англија, на 18 мај 2016 година дојдоа во посета на ЗЕЛС. Целта на посетата беше да се разгледаат можностите за соработка и вклучување на Република Македонија во програмите на институтот LGiU и секако меѓусебна размена на искуства. Oваа средба послужи за запознавање со успесите, предизвиците и можностите што Република Македонија ги има со локалната самоуправа.
12 мај 2016
На иницијатива на Програмата BACID (Градење на административни капацитети во Дунавскиот регион), а финансиски поддржано од Австриската развојна агенција, Австриското министерство за Европа, интеграција и надворешни прашања во соработка со Градот Виена и Регионалниот совет за соработка организира конференција на тема „Јавното управување како основа за Европска интеграција“ на 23 и 24 јуни 2016 во Виена.
11 мај 2016
Штип, Богданци, Гази Баба и Град Скопје, се новите општини од Република Македонија кои се стекнаа со регионалниот сертификат за бизнис деловно опкружување (BusinessFriendlyCertificationinSouthEastEurope (BFC SEE). Во општините Прилеп, Битола и Илинден процесот на сертифицирање е во тек. Пред повеќе од две години со овој стертификат се стекнаа и општините Велес и Струмица, но тие не се пријавија за ресертификација со што го изгубија статусот на БФЦ СЕЕ сертифицирана општина. БФЦ СЕЕ Програмата претставува единствена иницијатива во регионот на Југоисточна Европа, која влијае на креирањето на побрза и поефикасна администрација, која треба да ги отстрани пречките и да овозможи услови за забрзан развој на стопанството, подобри резултати во привлекувањето на домашни и на странски инвестиции и воведување на нови технологии, креирање на нови работни места и модернизација на општеството. Затоа се предвидени 12- кристериуми што општината треба да ги исполни за да го добие печатот на општина која е подготвена да даде квалитетна поддршка на постојната бизнис заедница и на потенцијалните инвеститори.
11 мај 2016
Претставници од ЗЕЛС учествуваа на втората Регионална конференција „Електронски градежни дозволи за поконкурентен регион “ што се одржа на 5 мај, 2016 година, во Тирана, во организација на Министерството за урбан развој на Република Албанија и ГИЗ (ОРФ).На конференцијатаминистрите за транспорт и врски, инфраструктура и простоно планирање од земјите од регионот: Република Албанија, Црна Гора, Косово, Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговинаи Република Српска дискутираат за активностите што се преземаат во нивните земји на полето на унапредувањето и имплементирањето на електронски алатки во рамките на нивните надлежности. Министерот за транспорт и врски на Република Македонија,Владо Мисајловски ги презентираше реформите што ги спроведе Република Македонија во делот на електронско издавање на градежни дозволи.
4 мај 2016
Овој месец, на 26 Април, ЗЕЛС го прослави четириесет и четвртиот роденден. Овој датум во согласност со Статутот на ЗЕЛСе утврден како „Ден на ЗЕЛС “ и „ Ден на општините “, според историскиот чин на одржување на основачкото Собрание на Заедницата на општините и на градови на Македонија, во далечната 1972 година. Честитки за сите општини и за роденденот на ЗЕЛС со желба за натамошно заедничко продолжување во развивањето на процесот на децентрализацијата, особено во насока на зголемување на финансиската стабилност на сите единици на локална власт во земјава.
27 април 2016
Недостаток на релевантни информации за содржината и количината на комуналниот отпад и потребата од адекватна анализа, планирање и управување со него од страна на комуналните претпријатија и локалните власти е причината за вклучувањето на ЗЕЛС во регионалниот Проект „ Собирање податоци за цврстиот отпад во југоисточна Европа“ што се реализираше во изминатите две години. По пат на пријавување и селекција, во него учествува четири и пилот- општини од нашата земја : Битола, Илинден,Кочани и Ресен, односно вкупно 16 локални власти од регионот, од Република Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија. Целта на проектот е ЈКП и локалните власти од југоисточна Европа да ги изградат своите административни капацитети за поефикасно развивање и користење на податоците за собраниот, преработениот и одложениот комунален отпад.
26 април 2016
На сите единици на локална самоуправа во Република Македонија нека им е честит „ 26 Април“ кој со Статутот на ЗЕЛС е утврден како „ ДЕН на ОПШТИНИТЕ“ и „ДЕН НА ЗЕЛС“. Процесот на децентрализацијата во земјата да продолжи континуирано да се надградува во насока на поголема финансиска стабилност на локалните власти, развивање на демократските процеси и учеството на граѓанинот во донесување на одлуки од локално значење, како и подобрување на квалитетот на локалните услуги .
22 април 2016
Членови на Мрежата за енергетска ефикасност при ЗЕЛС од неколку скопски општини заедно со претставници од градот Скопје одржаа состанок во административната зграда на ЗЕЛС на 22 април, 2016 година, со цел меѓусебно консултирање за можностите за заедничко учество на пазарот за либерализација на електрична енергија, во однос на уличното осветлување. Според Законот за енергетика од 1 јули, 2016 година, потрошувачите кои во 2015 година, на годишно ниво имале потрошувачка над 1000 MW/h се стекнуваат со право за самостоен настап на пазарот на електрична енергија, односно имаат можност на избор дали ќе распишат тендер за набавка на електрична енергијаили ќе останат како досега, да се снабдуваат по регуларни цени кај досегашниот снабдувач.
22 април 2016
Студенти од Правниот факултет на Универзитетот Американ Колеџ Скопје (УАКС), на 21 април, 2016 година, го посетија ЗЕЛС со цел да се запознаат со активностите на Заедницата и со надлежностите на локалните власти во Република Македонија. Извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ на гостите им ја презентираше структурата на организацијата, управните органи и начинот на нивното функционирање.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

План за обуки 2016

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.