ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
2 декември 2016
Во текот на месец ноември, во Скопје се одржа тринаесеттиот состанок на Заедничкиот консултативен комитет од Комитетот на регионите на Европската Унија и Република Македонија. Првиот дел од оваа сесија беше посветен на прашањето за проширување на Унијата и разгледување на последниот извештај за напредокот на Република Македонија за исполнувањето на условите за почеток на преговорите за членство во ЕУ, што оваа година Европската комисија ѝ го предаде на нашата земја на 9 ноември, 2016 година. На состанокот беше посочено дела локалните власти имаат клучна улога во евроинтегративните процеси на земјата во ЕУ, дека Комитетот на регионите е поборник за проширувањето на Унијата и оти може да влијае со предочување на сиот постигнат напредок на локалните власти во земјата. ЕУ како и досега, и понатаму ќе продолжи со распределба на средства за поддршка на сите тие процеси и поддршка на развивањето на децентрализацијата во земјата. За активностите на локалните власти, но и за можностите за поголема финансиска самостојност на општините говореше градоначалникот на Боговиње, Хазби Идризи.
21 ноември 2016
Застарена инфраструктура на јавните комунални претпријатија, недостаток на финансиски средства за спроведување на адекватни инвестирања во нивните мрежи, неутврден попис на подземниот катастар, недоволна заемна соработка на ЈКП со нивните основачи-општините, потреба од усовршување на институционалното и организациското работење. Тоа се дел од предизвиците со кои се соочуваат јавните комунални претпријатија и општините, а кои беа изнесени на втората обука во рамките на Регионалниот проект „Локални лидери во Југоисточна Европа“ што се одржа во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, на 15 и 16 ноември,2016 година. Обуката ја проследија околу триесет раководни лица од општините и јавните комунални претпријатија (ЈКП) и беше посветена на темите : „Ефикасна организација и ефективен менаџмент на комуналните услуги“ и „Стратешко програмско планирање и менаџмент базирани на резултати“.
17 ноември 2016
-„Ќе продолжиме да работиме на натамошно зајакнување на процесот на децентрализацијата во земјава, развивањето на локалната демократија и примената на европските стандарди. Македонија исполни поголем дел од препораките за влез во ЕУ, а општините имаа клучна улога во тоа.Затоа очекувам влијанието на ова тело во европските институции да го издигнеме на уште повисоко ниво и неговата поддршка да влијае за што поскоро обезбедување на членство на нашата земја во Европското семејство.“
15 ноември 2016
Управниот одбор на ЗЕЛС на дванаесеттата седница што ја одржа во просториите на Заедницата, на 14 ноември, 2016 година донесе повеќе заклучоци и иницијативи поврзани со работењето на локалните власти, а беа усвоени и значајни документи на ЗЕЛС.
14 ноември 2016
Управниот одбор на ЗЕЛС на 14 ноември, 2016 година, со почеток во 12.00 часот, во административната зграда на Заедницата, ќе ја одржи дванаесеттата седница. Членовите на ова тело ќе го разгледуваат Финансискиот план и Акцискиот план на ЗЕЛС за 2017 година, а ќе го утврдат и датумот за одржување на осмата седница на Генералното собрание на ЗЕЛС.
11 ноември 2016
„Законодавството и праксата во областа на енергетската ефикасност“ беше темата на втората по ред обука што се одржа во организација на ЗЕЛС и Проектот за инвестиции во чиста енергија, што е финансиран од УСАИД, а имплементиран од Винрок. Обуката се одржа на 11 ноември, 2017 година, во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, а беа поканети одговорните лица за енергетска ефикасност и лицата што работат на одобренија за градење, од општините. Целта на овие обуки е да се зајакнат капацитетите на административните службеници и институциите на локално ниво во однос на примената на законодавството, поврзано со енергетска ефикасност (ЕЕ), како и да се презентираат можности за финансирање и имплементација на проекти за подобрување на ЕЕ.
10 ноември 2016
Градоначалници и директори на Јавни комунални претпријатија (ЈКП) од Македонија, Србија,Босна и Херцеговина и Хрватска имаат можност да аплицираат за учество на дводневна обука, што ќе се одржи на 13 и 14 декември, 2016 година, во градот Заграб( Хрватска). Обуката е во организација на Мрежата на асоцијации на локални власти од Југоисточна Европа ( НАЛАС) нејзините членки (асоцијациите на локалните власти ) и ГИЗ, а е во рамките на проектот „Локални лидери во Југоисточна Европа: Водство за промени (ЛЛ ЈИЕ). Проектот опфаќа активности за подобрување на компетенциите за лидерство и менаџирање на локалните одлучувачи и менаџери од општините и јавните комунални претпријатија за планирање и имплементирање на инвестициски проекти во областа на општинското снабдување со вода и прочистителна (СВПВ ) инфраструктура. Повеќе информации за проектот може да видите на следниот линк https://www.youtube.com/watch?v=35KEaFENABU&feature=youtu.be
9 ноември 2016
ЗЕЛС и Центарот за стручно образование и обуки (ЦСОО) го обновија Меморандумот за разбирање и соработка, потпишан уште во 2010 година со цел взаемно дејствување во насока на создавање подобри услови за обезбедување на квалитетни стручни кадри кои ќе одговараат на потребите на пазарот на трудот, а со тоа ќе придонесат за развивањето на локалната и националната економија.
7 ноември 2016
“Модели на инвестиции на локално ниво” беше темата на обуката наменета за претставниците на општинската администрација задолжени за локалниот економски развој, што се одржа на 4 ноември, 2016 година, во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот. Обуката беше реализираше во соработка со Министерството за економија на Република Македонија (МЕ),претставници од ЛЕР одделенијата, а своите искуства во развивањето на локалната економија, пред присутните ги изнесе и градоначалникот на општина Илинден, Жика Стојановски.
4 ноември 2016
Околу триесет раководни лица од општините и јавните комунални претпријатија (ЈКП) ќе бидат дел од обуката на тема: „Ефикасна организација и ефективен менаџмент на комуналните услуги“ и „Стратешко програмско планирање и менаџмент базирани на резултати“, која ќе се одржи нa 15-16 ноември 2016 г. во ЗЕЛС Тренинг Центарот. Учесниците ќе се запознаат со условите за добивање на надворешни фондови и ќе бидат оспособени да ги спроведат неопходните подготовки за спроведување на инфраструктурни инвестициски проекти, што ќе придонесе за подобрување на услугите за вода и отпадни води за граѓаните.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

План за обуки 2016

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.