Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
17 април 2019
Во просториите на ЗЕЛС, на 16 април, 2019 година, претставници од неколку поголеми и помали општини, од секторите за финансии имаа средба со претставници од Народна банка. Целта на средбата беше да се изнесат предизвиците со кои се соочуваат единиците на локалната власт при присилната наплата на паричните побарувања од физички лица. За оваа потреба во рамките на Народна банка е формирана работна група составена од претставници од банките, извршителите, од централната и од локалната власт. Гостите од Народна банка истакнаа дека во изминатиот период имале средби со граѓански здруженија кои упатиле остри забелешки кон банките и кон извршителите за предизвиците со кои се соочуваат граѓаните при блокирањето на нивните сметки и присилната наплата. Односно тие истакнале дека на граѓаните веднаш им се блокираат сите банкарски сметки, изложени се на високи банкарски провизии, а згора на тоа трошоците им се мултиплицираат и поради високата наплата на извршителите. И претставниците од локалната власт посочија дека банките им наплатуваат високи трошоци при проверката во која банка е трансакционата сметка на граѓанинот за кој е донесено решение за присилна наплата. Претставниците од локалната власт посочија дека се соочуваат и со постојани поплаки од граѓаните дека општините им ја блокираат сметката во банката која наплаќа поголема провизија за деблокирање и бараат општината да ја спроведува забраната преку банки кои наплаќаат помали суми. Исто така беше посочено дека општините плаќаат и за добивањето на податоци или за проверка на податоци од надлежните државни институции, што не е воопшто коректно, особено во случаи кога самата локална власт им ги полни нивните бази на податоци .
15 април 2019
Комисијата за урбанизам и просторно планирање при ЗЕЛС на 12 април, 2019 година, во административната зграда на Заедницата, ја одржа втората седница на која се разгледуваше Предлог – Законот за урбанистичко планирање, чие донесување е во собраниска постапка. Комисијата заседаваше во проширен состав, односно покрај градоначалниците кои се членови на ова тело беа поканети и претседателите на двете комисии при ЗЕЛС: Комисијата за рурален развој и Комисијата за локален економски развој, градоначалникот на општина Центар, градоначалникот на општина Чаир и Потретседател на ЗЕЛС, претставници од Министерството за транспорт и врски, како предлагач, како и претставници од областа на урбанизмот од некои општини. На состанокот присуствуваше и поканетиот проф. д-р Мирослав Грчев, во својство на советник на претседателот на Владата за прашања од областа на урбанизмот и просторното планирање.
11 април 2019
Петре Шилегов, претседател на ЗЕЛС и градоначалник на Град Скопје од денес ја презема и функцијата на претседател на Мрежата на асоцијации на локални власти на земјите од Југоисточна Европа (НАЛАС). Оваа беше утврдено на четиринаесеттата седница на Генералното собрание на НАЛАС, што беше организирано денес, на 11 април, 2019 година,во големата сала на Советот на Град Скопје, во Скопје. Станува збор за ротирачко претседателство што го има воспоставено НАЛАС, за период од една година. Односно, оваа позиција Шилегов ја презема од досегашниот претседател, Дарко Фрас, градоначалник на Општина Света Тројца, од Република Словенија, а следната година, на петнаесеттата седница на НАЛАС истата ќе и ја предаде на Татјана Бадан, градоначалник на Општина Селемет од Молдавија, која сега ја стана прв потпретседател на НАЛАС, функција што минатата година ја имаше Шилегов.
11 април 2019
Почитувани, во големата сала на Советот на Град Скопје, во Скопје, на 11 април, 2019 година (четврток) со почеток во 10:00 часот ќе се одржи четиринаесеттата седница на Генералното собрание на Мрежата на асоцијации на локални власти на земјите од југоисточна Европа (НАЛАС), кога претседателот на ЗЕЛС и градоначалник на Град Скопје,Петре Шилегов, ќе ја преземе функцијата на претседател на НАЛАС, за период од една година.
11 април 2019
Тематската работна група за локален економски развој (ЛЕР), составена од 24 претседатели на општински совети, формирана во рамките на проектот “Зајакнување на општинските совети“ на 9 април, 2019 година, во просториите на УНДП, во Скопје, ја одржа првата средба. За координатор на оваа работна група присутните го избраа Агрон Беќири, претседателот на Советот на Општина Арачиново. Работната група за ЛЕР е една од седумте тематски групи, формирани во рамките на овој Проект, што го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со ЗЕЛС и со Здружение на финансиски работилници, UN Women, Министерство за локална самоуправа и Министерство за финансии, а кој е поддржан од Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ).
10 април 2019
Почитувани, До ЗЕЛС пристигна информација за повик до локалните самоуправи за програмата "Општинско–корисна работа 2019"
3 април 2019
Управниот обор на ЗЕЛС на осмата седница донесе заклучок да се стави крај на легализацијата на бесправно изградените објекти со плаќање на едно евро по м². Ова произлезе од дискусијата за нацрт-верзијата на Предлог-законот за утврдување на правниот статус на бесправно изградените објекти што го подготви Министерството за транспорт и врски. Управниот одбор утврди дека е потребно непосредно учество на претставници од ЗЕЛС во самото подготвување на предлогот на законските мерки за оваа област и дека притоа треба да се застапува ставот за овие објекти да се платат редовно предвидените комуналии, но истовремено и дополнителни пенали, како казна дека се постапувало нелегално
3 април 2019
Благој Бочварски, градоначалникот на Општина Штип, беше избран за претседател на Комисијата за урбанизам и просторно планирање при ЗЕЛС, на конститутивната седница што беше одржана на 28 април, 2019 година. Членовите на Комисијата го нагласија најголемиот предизвик со кој се соочуваат сите локални власти, а тоа е долгиот временски период на донесување на урбанистичките планови, од причини што институциите надлежни за давање на мислење по истите не ги почитуваат роковите. Во таа насока беше истакнат и предизвикот со кој се соочува Општина Струга при донесувањето на урбанистички план, за кој се чека потребното мислење од Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион. Стана збор и за рестриктивните одредби за начинот на градење во заштитените подрачја, па често инвеститорите го губат интересот и се откажуваат, а општината губи можности за развивање на локалната економија. Бавното усвојување на урбанистичките планови, според присутните, претставува дополнителен поттик и за градење на бесправни објекти.
28 март 2019
Благој Илиев, Градоначалник на Општина Конче беше избран за претседател на Комисијата за рурален развој, на конститутивната седница што се одржа на 25 март, 2019 година. Беше посочено дека освен утврдените членови, во работењето на ова тело ќе може да се приклучуваат и други градоначалници чии општини се со седиште во село кога за тоа ќе утврди Комисијата, а со цел сеопфатно разгледување на проблемите и донесување на заеднички решенија.
26 март 2019
Борјанчо Мицевски, Градоначалник на Општина Крива Паланка е новиот претседател на Комисијата за локален економски развој при ЗЕЛС. Така одлучија членовите на ова тело, на конститутивниот состанокот, што се одржа на 25 април, 2019 година, кога членовите на Комисијата беа информирани и за улогата, задачите и значењето на ова комисија, како и за законската регулатива која во следниот период може да биде предмет на разгледување на Комисијата.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.