Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
13 јуни 2019
ЗЕЛС им ја честита победата на градоначалниците: Хекуран Дука, на Општина Дебар; Никола Андонов, на Општина Ново Село и Константин Георгиески, на Општина Охрид и им посакува успешна соработка со ЗЕЛС. Тие се тројцата нови градоначалници кои ја добија довербата од граѓаните на предвремените локални избори, што во овие општини се одржаа во периодот април/мај, 2019 година.
7 јуни 2019
На 6 јуни, во просториите на ЗЕЛС својата трета седница ја одржа Комисијата за урбанизам, и просторно планирање на која покрај членовите на оваа Комисија, поканетите стручни лица од општинската администрација беше поканет и присуствуваше и Проф. Д-р. Мирослав Грчев, во својство на Советник на Претседателот на Владата за прашања од областа на урбанизмот и просторното планирање. Комисијата на оваа седница го разгледа текстот на Предлог – Амандманите за изменување на текстот на Предлог – Законот за урбанистичко планирање кој во моментот е во Собраниска процедура на усвојување, а по кој е закажана и јавна расправа по донесена Одлука на матичната Комисија во Собранието која го разгледува овој Закон
31 мај 2019
Комисија за локален економски развој при ЗЕЛС, на 28 мај, 2019 година, во просториите на Заедницата ја одржа втората седница, на која беа разгледувани пристигнатите забелешки и предлози од општините за Законот за такса за привремен престој; Законот за угостителска дејност и Законот за туристичка дејност. Повеќето од забелешките укажуваа на потребата за измена и на Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност и на постапката за категоризација на куќи, станови и соби за издавање од физички лица и селски домаќинства за вршење на угостителски услуги и водење на регистар за категоризирани угостителски објекти
28 мај 2019
Во организација на ЗЕЛС и на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, во рамките на проектот „Поддршка на процесите за демократско управување“ започна спроведувањето на дел од активностите посветени на потребите на локалните власти за спроведување на функционална анализа (ФА) . Станува збор за организирање на три дводневни обуки на оваа тема, за претставниците од одделенијата за управување со човечки ресурси од сите општини, кои во иднина ќе бидат дел од тимот во општината што ќе ја спроведуваат оваа законска обврска на локалната власт. Исто така, во втората фаза од Проектот предвидено е да се обезбеди и менторска поддршка при изработката на анализата, за пет заинтересирани општини, што е планирано да се реализира до крајот на годината. Во насока на соодветно планирање и организирање на целиот процес, ЗЕЛС до сите општини достави „Прашалник за анализа на потребите за обука за функционална анализа“ . Тој даде јасна слика за потребите на локалните власти, по што беше утврдена и самата содржина на обуките. Во самиот прашалник општините имаа можност да ја изнесат и својата заинтересираност за потребата од менторска поддршка.
23 мај 2019
Управниот одбор на ЗЕЛС на 22 мај, 2019 година ја одржа деветата седница. На седницата беше усвоен финансискиот извештај на ЗЕЛС за 2018 година. Точка на дневниот ред беше и утврдувањето на датумот на одржување на четвртата седницата на Генералното собрание, за што УО го овласти претседателството да го утврди истиот. Имено, претседателот треба да се координира со Владата, и се предложи на седницата на ГС да и претходи средба на членовите на Управниот Одбор на ЗЕЛС со претставници на Владата. На тој состанок е потребно да се разговара за сите предизвици со кои се соочуваат општините при спроведување на нивните надлежности и овој настан да се искористи за водење на таканаречени буџетски преговори со Владата. Тоа е дел од барањата на ЗЕЛС навремено да се планираат сретствата за блок и наменски дотации, на почетокот на процесот на подготвување на Буџетот на државата и соодветно да се види можноста за исполнување на барањата на општините. Членовите на УО одлучија новоизбраните градоначалници на општините: Дебар, Ново Село и Охрид да продолжат да членуваат во комисии и делегации, кои ги составува ЗЕЛС како што биле назначени нивните претходници. Одлуката за нивна инкорпорираност во телата и органите ќе ја донесе Генералното Собрание на ЗЕЛС, кое единствено има таква надлежност.
22 мај 2019
Управниот одбор на ЗЕЛС на 22 мај, 2019 година (среда) со почеток во 14.00 часот ќе ја одржи деветтата седница. Членовите на ова тело ќе го разгледуваат финансискиот извештај на ЗЕЛС за 2018 година и ќе го утврдат датумот на одржување на седницата на Генералното собрание. Исто така, ќе стане збор и за вклучување на новоизбраните градоначалници на општините: Дебар, Ново Село и Охрид во органите и телата на ЗЕЛС, а ќе се расправа и за други актуелни прашања од работењето на локалните власти. На седницата ќе се разгледува состојбата во областа на противпожарната заштита , потоа предлог –проектот за остварување на енергетската ефикасност во областа на јавното осветлување, а на дневен ред е ставена и иницијативата за утврдување на форми на унапредување на соработка на општините со АД “ЕВН”, Скопје, за што е поканет и претставник од Бордот на директори на оваа организација.
21 мај 2019
Комисијата за финансирање при ЗЕЛС ја одржа третата седница на 16 мај, 2019 година на која експерт од Светка банка ги презентираше наодите од анализите кои опфаќаат неколку тематски области, меѓу кои: финансиската оддржливост на општините; инвестиции во општините; администрирање на даноците; блок дотации; заостанати долгови на општините; успешност на работењето на комуналните претпријатија во локалната власт, како и некои состојби во противпожарната заштита.
21 мај 2019
Дваесетина дечиња од II-3 одделение од општинското основно училиште „Братство“, заедно со своите наставнички, на 17 мај, 2019 година дојдоа да го посетат својот најблизок ,,сосед“ – Заедницата на единиците на локалната власт на Република Северна Македонија- ЗЕЛС. Заменик извршната директорка на ЗЕЛС, Ардита Дема- Мехмети во едночасовната посета ги запозна децата со улогата и активностите на ЗЕЛС и нејзните членки - општините. Таа посочи дека ЗЕЛС е ,,чадор“ организација на сите 80 општини и Градот Скопје во земјата, меѓу кои е и општината каде е лоцирано нивното училиште и каде живеат повеќето од нив, а тоа е општината Карпош. Дечињата дознаа зошто во ЗЕЛС доаѓаат сите градоначалници од земјата, за што тие се договараат тука и дека исто така во ЗЕЛС доаѓаат и вработените од сите општини бидејќи тука ,,учат “ како подобро да ја вршат својата работа и да обезбедат подобри услуги за своите граѓани.
20 мај 2019
Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините, на 16 мај, 2019 година ја одржа 33-та седница, во просториите на ЗЕЛС. Пред присутните градоначалници и другите членови на оваа Комисија, кои се претставници од надлежните министерства, беа презентирани повеќе извештаи за финансирањето на локалната власт, односно: Извештај за финансирањето на локалните власти во првата половина на 2018 година; Годишен извештај за развојот на системот за финансирање на општините за 2017 година и Компаративна анализа за финансирање на локалните власти во периодот 2013-2017 година. Овие извештаи се резултат на соработката на Министерството за финансии и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети“, финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ).
20 мај 2019
Програмата Сертификација за поволно деловно опкружување во Југоисточна Европа / Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) е единствена регионална програма за унапредување на конкурентноста на локалните самоуправи која се спроведува во Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Црна Гора. Програмата е наменета за општини кои имаат соодветен капацитет и стратешки се определени да ја подобрат деловната клима, да привлечат инвестиции и да го стимулираат локалниот економски развој.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.