ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
23 јуни 2016
Во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот на 22 јуни, 2016 година, беше организирана обука „Примена за новиот Закон за пожарникарство- обврски и предизвици“ на која беа поканети претставници од две мрежи на ЗЕЛС: Мрежата на територијални противпожарни единици (ТППЕ) и Мрежата на лица за управување со човечки ресурси. Обуката имаше за цел, претставниците од одделенијата за човечки ресурси и пожарникарите заедно, на едно место да се соберат и да ги разгледаат обврските и предизвиците кои произлегуваат од новите измени и дополнувања на Законот за пожарникарство, меѓусебно да разменат информации и да се координираат за понатамошните чекори. Голема улога во иницирањето на овие законски измени имаше ЗЕЛС, која изработи и достави до Министерството за одбрана на РМ работен текст на Предлог за изменување и дополнување на Законот за пожарникарство, каде посебно место беше посветено на прашањето за овозможување на соодветно утврдување на статусот на вработените во територијално противпожарните единици (ТППЕ), како дел од единствениот систем на заштита и спасување на Република Македонија.
22 јуни 2016
Во рамките на посетата на Република Кина, делегацијата на ЗЕЛС ја искористи можноста да одговори на поканата и да реализира возвратна посета на Асоцијацијата на кинескиот народ за пријателство со странски земји, чии претставници минатата година во месец јули беа во просториите на ЗЕЛС, во Скопје. Градоначалниците се сретнаа со потпретседателот на Асоцијацијата, Ксие Јуан (CPAFFC), како и со генералниот секретар, Кинг Боминг, на 13 јуни, 2016 година, во просториите на Асоцијацијата, во градот Пекинг.
22 јуни 2016
Шесточлена делегација на ЗЕЛС, предводена од претседателот на Заедницата, Коце Трајановски и потпретседателите :Невзат Бејта и Зоран Дамјановски, градоначалници на општините Гостивар и Куманово, учествуваше на третиот самит на локални лидери на НР Кина и 16-те земји од Централна и Источна Европа, што се одржа на 16 и 17 јуни, 2016 година, во кинеската провинција Хебеи, во градот Тангшан. Градоначалниците од трите единици на локална власт од Република Македонија,градот Скопје, Гостивар и Куманово, потпишаа договори за пристапување во Асоцијацијата на гувернери на градови и региони во рамките на процесот 16 +1 ( НР Кина и 16-те земји од ЦИЕ).
14 јуни 2016
Управниот одбор на ЗЕЛС на десеттата седница разгледуваше актуелни предизвици со кои се соочуваат локалните власти при спроведувањето на своите надлежности. Поради поголемиот број на писмени барања што пристигнуваат во ЗЕЛС од страна на општините, за предизвиците со кои се соочуваат, а во однос на обврските кон Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија (АКН на РМ) на седницата беше повикан директорот на АКН, Славче Трпески.
10 јуни 2016
На 10 јуни, 2016 година, со почеток во 14.00 часот, во административната зграда на ЗЕЛС ќе се одржи десеттата седница на Управниот одбор на Заедницата.
8 јуни 2016
Унијата на турски општини во рамките на програмата за практикантска работа и локална самоуправа LocalINTERNational 2016 објавува повик за пријава на студенти заинтересирани за студии од областа на локалната самоуправа.
7 јуни 2016
„Стратегија за лобирање и застапување за енергетска ефикасност во асоцијациите на општините на земјите од југоисточна Европа- СЛЗЕЕ“ е новата публикација издадена во рамките на Регионалниот проект „Енергетска ефикасност во општинските асоцијации( ЕеМА)“, што се реализираше во изминатиот период во нашата земја и во Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија. Како краен резултат на заедничката работа на сите партнери, вклучени во проектот и со употреба на регионално развиена заедничка методологија, беше реализирана оваа публикација СЛЗЕЕ, чија цел е да ги поддржи асоцијациите на локални власти во земјите од ЈИЕ во влијанието врз националните влади, со цел унапредување и подобрување на условите за развој на енергетската ефикасност и одржливо управување со енергијата во градовите и општините од регионот. Главната мисија на СЛЗЕЕ е да го зголеми опсегот на влијание, да ги подобри политиките и да постигне структурни промени во секторот за енергетска ефикасност, како клучна област за еконосмки развој на општините, што ќе доведе до економски развој на национално ниво .
6 јуни 2016
Во Минхен, Германија, од 04-06 октомври, 2016 година, ќе се одржи Меѓународниот стручен саем за недвижнини и инвестиции „EXPO REAL 2016“. Станува збор за традиционален саем, кој се одржува во октомври, уште од 1998 година, и на кој досега присуствувале и се претставувале и повеќе општини од Република Македонија. Тој претставува најголемстручен B2B настан за недвижности и инвестиции во Европа и нуди оптимални услови за ефикасно вмрежување и проширување на можностите за ориентирање и анализа на пазарот.
3 јуни 2016
Штип, Богданци, Гази Баба и градот Скопје се новите локални власти од Република Македонија што се стекнаа со регионалниот сертификат за бизнис деловно опкружување (БФЦ СЕЕ). Свеченото доделување на сертификатите се одржа на 9 мај 2016 година, во Подгорица, на четвртиот Регионален конгрес на Програмата БФЦ СЕЕ, а на конференцијата присуствуваше и министерката за локална самоуправа на Република Македонија, Ширет Елези. Освен четирите новосертифицирани општини, во тек е и процесот на сертифицирање на општините Прилеп, Битола и Илинден
27 мај 2016
Претставници од општинската администрација кои изготвуваат проекти за локалната власт, за аплицирање за средства од ЕУ фондовите, како и претставници од центрите за развој на планските региони имаа можност, во периодот од 23 до 27 мај, 2016 година да ги надградат своите капацитети во делот на спроведувањето на постапката на аплицирање и имплементација на проектите кои се реализираат од финансиските програми на Европската унија, достапни на нашата земја. Со овие активности, ЗЕЛС, со поддршка на Канцеларијата на Германската развојна агенција (GIZ) во Скопје, спроведува дел од зацртаните стратегиски цели за помош на своите членки во зајакнување на сопствените капацитетите за подготовка и реализација на проекти од европските фондови и истовремено обезбедува одредени услови за поголемо искористување на средствата од финансиските програми на Европската унија, достапни за нашата земја.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

План за обуки 2016

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.