ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листата



За Одјава
 
10 ноември 2017
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија –ЗЕЛС, најавува дека конститутивната седница на Генералното собрание на ЗЕЛС ќе се одржи на 29 ноември, 2017 година, со почеток во 12.00 часот, во Скопје. Генералното собрание на ЗЕЛС е највисокото тело на Заедницата, кое го сочинуваат вкупно 90 делегати. Секој делегат има право на еден глас. Градоначалниците на единиците на локалната самоуправа по функција се делегати на Генералното собрание, а претседателите на општинските совети се нивни заменици. Делегати на Генерално собрание се и девет членови од редот на членовите на Комитетот на советите.
12 септември 2017
Шведскиот Меѓународен центар за локална демократија (ICLD) во соработка со СКЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ (SKL International) објавува повик за апликации во новата рунда на меѓународната програма за обука: "Овозможување на локална демократија и инклузивен урбан развој преку SymbioCity пристапот". 18-месечната обука е наменета за професионалци во урбаниот развој и менаџери во локалните или регионалните власти кои се вклучени во планирање, развој и / или управување со урбаните области. Програмата за обука е базирана на SymbioCity и како приод и како методологија за одржлив и инклузивен урбан развој. Обуката е отворена за професионалци од Македонија, Србија, Турција и Украина.
28 јули 2017
На 27 јули, 2017 година, во просториите на Министерството за локална самоуправа започна процес на консултации за редефинирање на начинот и утврдувањето на критериумите на наменските и блок дотациите кои ќе се користат за утврдување на уредбите за распределба на средствата од блок дотациите што централната власт ги префрла на единиците на локална самоуправа за спроведување на надлежностите во областа на образованието, социјалната заштита и културата. Овие активности започнаа врз основа на Заклучок на Владата на Република Македонија од 13 –та седница одржана на 07 јули,2017 година каде беше препорачано на ЗЕЛС, во соработка со Министерството за финансии, Министерството за образование и наука, Министерството за култура и Министерството за труд и социјална политика да го покрене овој процес, но Министерството за локална самоуправа, во консултации со Генералниот секретар на Владата, ја презема организацијата. На состанокот учествуваа: извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ и заменик -директорката Ардита Дема-Мехмети, како и други претставници од стручната служба на Заедницата, потоа претставници од утврдените министерства, а заменик - министерот за локална самоуправа, Дејан Павлески го имаше воведниот збор. Тој пред присутните најави отвореност за соработка со ЗЕЛС и со останатите министерства во насока на натамошна поддршка за создавање на понезависни но и поодговорни општини.
13 јули 2017
Гостивар, Зелениково, Кисела Вода и Свети Николе се првите четири пилот општини, во кои од месец март започнаа теренските активности за реализација на проектот за воспоставување на електронски Адресен регистар на Република Македонија, по европски стандарди, што го спроведува Агенцијата за катастар на недвижности. По тој повод директорот на оваа институција Славче Трпески, побара да се одржи работна средба во ЗЕЛС, која беше реализирана на 12 јули, 2017 година, а на која присуствуваа претставници од овие општини, како и потпретседателот на ЗЕЛС и градоначалник на општина Гостивар , Невзат Бејта.
12 јули 2017
1. Општи потребни квалификации за еден (1) извршител за информатичка технологија: · Високо образование Факултети за Информатички науки, за Информатички технологии или останати технички факултети; · Напредно познавање во развој на web базирани апликации:PHP, HTML, CSS, JavaScript, Java, Веб сокети , Glassfish, Node.JS ( да наведат примери каде што го стекнал знаењето и на кои проекти) · Основни познавања на следните програмски јазици: .NЕТ, С#; · Практични и теоретски знаења од областа на релациони бази на податоци: Напредно познавање на МуЅQL и основно на МЅЅQL; · Напредно познавање на операции во Linux server околина и Apache сервер и основно познавање во SharePoint, windows server, AD, Asp.NET, MVC , Nhibernate Knockoutjs · Познавање на англиски јазик.
27 јуни 2017
Meсеците мај и јуни беа прилично турбулентни во однос на конечното утврдување на мандатите на градоначалниците и советниците, а со тоа во прашање беше доведено и непреченото функционирање на локалните власти. Дефинитивно на 1 јуни, 2017 година, Собранието на Република Македонија ги донесе измените и дополнувањата на Изборниот законик на Република Македонија, кои стапија во сила истиот ден со објавувањето во Службен весник, број 67. Беше утврдено изборите, за членови на совет и за градоначалник, наместо да се одржуваат во првата половина на мај, да се одржуваат секоја четврта година истовремено во сите општини, во првата половина на октомври. Мандатот на членовите на советите и на градоначалниците од изборите одржани на 24 март, 2013 година да трае до изборот на нови членови на советите и градоначалниците. Со тоа беше утврдена и законска разрешница на состојбите што настана поради политичката состојба во земјава и необјавувањето на изборите во претходно утврдениот законски рок, од страна на претседателот на Парламентот.
15 јуни 2017
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија и Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија на 14 јуни, 2017 година во административната зграда на ЗЕЛС потпишаа Договор за надградба и користење на информацискиот систем „ е-одобрение за градење“ со кој управува ЗЕЛС. Двете страни го склучуваат овој договор во рамките на изразените намери за соработка врз основа на веќе склучениот Меморандум за соработка во месец март оваа година, а со цел воспоставување на база на податоци на овластени архитекти и овластени инженери со кои ќе управува Комората во рамките на овој информациски систем.
1 јуни 2017
Во рамки на тридневна посета на Република Македонија од страна на известителите на Комисијата за почитување на обврските и заложбите на земјите членки преземени при приемот во Советот на Европа, денес се одржа средба со Претседателството на ЗЕЛС, во состав Коце Трајановски, претседател, Невзат Бејта, потпретседател, и Зоран Дамјановски, потпрестедател. Мисијата на парламентарната Комисија на Советот на Европа е да направи мониторинг на парламентарните избори во Македонија, како и да види дали постојат и кои се можните проблеми пред одтжување на локалните избори. Нагласувајќи дека странските претставници се добро информирани за политичката состојба во земјата, Трајановски се осврна на состојбата во која сега се наоѓа локалната самоуправа. Тој истакна дека локалната самоуправа во земјава е во многу тешка ситуација поради политичката криза во изминатите месеци.
16 мај 2017
Управниот Одбор на ЗЕЛС од причина што и по упатеното барање до Собранието на Република Македонија констатира дека сеуште нема излез од новонастаната ситуација, одржа седница на која ги покани и директорите на Централен регистар и Агенцијата за вработување кои би помогнале во објаснување на законската регулатива околу новонастанатите последици во услови на ненавремено распишување на локалните избори.
15 мај 2017
Изразувајќи огромна загриженост за нормалното функционирање на локалната самоуправа и избегнување на состојбата на создавање на правен вакуум во извршување на надлежностите на општининте а пред се во интерес на граѓаните и со оглед на новонастанатите околности поврзани со траењето на мандатот на градоначалниците и членовите на Советите во општините во Република Македoнија, Управниот одбoр на ЗЕЛС денес, 15 мај, 2017 г. во 15.00 часот, во просториите на ЗЕЛС ќе одржи итна седница.

Погледнете во нашата архива на вести
Ново - Годишен извештај


Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост




ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.