ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
22 јануари 2018
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС, во рамките на редовните активности, е во постојан контакт со своите членки и се обидува да излезе во пресрет на сите нивни барања. Со оглед на тоа дека поголем дел од новоизбраните советници го практикуваат својот прв мандат во општината, ЗЕЛС, од 22-25 јануари, 2018г., спроведува серија средби за воведување на општинските советници во основните надлежности на локалната самоуправа.
11 јануари 2018
Во ЗЕЛС тренинг центарот на 10, 11 И 12 јануари за околу 200 пријавени претставници на локалните самоуправи се одржуваат обуки за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија. Обуките се организираат од Mинистерството за транспорт и врски на Република Македонија и од ЗЕЛС. На обуките ќе биде објаснета законската регулатива поврзана со управувањето со градежното земјиште, како и детално се објаснуваат сите чекори за користење на софтверската апликација www.gradezno-zemjiste.mk наменета за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.
3 јануари 2018
Изминува и последниот месец од оваа 2017 година и пред нас е Новата 2018 година. Се надеваме дека ќе донесе многу позитивни работи за сите нас, пред сè добро здравје и бериќет, а за локалните власти поголема финансиска самостојност. По спроведените локални избори, според Статутот на ЗЕЛС, во период од три месеци, Генералното собрание на ЗЕЛС, како највисок орган на Заедницата, одржува конститутивна седница. Па така на 29 ноември, 2017 година, во Скопје, Генералното собрание ја одржа првата седница во новиот состав и ги избра членовите на сите органи на Заедницата: на Комитетот на советите, на Управниот одбор на ЗЕЛС и на Надзорниот одбор на ЗЕЛС. На истиот ден, конститутивна седница одржа и Управниот одбор на ЗЕЛС. Членовите на ова тело од својот состав, го избраа својот претседател и двајца потпретседатели, кои истовремено го претставуваат и новото раководство на ЗЕЛС. Така, во следните четири години, претседател на ЗЕЛС е Петре Шилегов, градоначалник на Град Скопје, а потпретседатели се Висар Ганиу, градоначалник на Општина Чаир и Митко Јанчев, градоначалник на Општина Кавадарци. Во месец декември, на својата прва седница, Комитетот на советите го избра Томе Солевски, претседател на Советот на Општина Кочани, за претседател на Комитетот, а за потпретседатели беа избрани: Насир Муслиу, претседател на Советот на Општина Гостивар, како претставник од Полошкиот регион и претседателот на Советот на Општина Гази Баба, Тони Бојковски, како претставник на Скопскиот регион. Членовите на Надзорниот одбор на ЗЕЛС, пак, на својата конститутивна седница, одржана во Струга, за претседател го изгласаа Илија Јованоски, градоначалник на Општина Прилеп. Со тоа се заокружи изборот на телата на ЗЕЛС и нивните раководства, а во следниот период преостанува да се избираат членовите на комисиите во ЗЕЛС, како и членовите на специјализираните мрежи, составени од професионалната општинска администрација.
28 декември 2017
Управниот одбор на ЗЕЛС на 26 декември, 2017 година ја одржа третата седница, во просториите на административната зграда на ЗЕЛС. На седницата беа избрани делегати и членови во странски и домашни тела и органи, во кои ЗЕЛС има свои претставници. Присутните дискутираа и за систематизираните ставови на Заедницата, што се однесуваат на сите предизвици и барања што ЗЕЛС ги упатува до централната власт за подобрување на состојбите при спроведувањето на сите префрлени надлежности на локално ниво.
26 декември 2017
На 26 декември, 2017 година, (вторник), со почеток во 14.00 часот, во просториите на ЗЕЛС ќе се одржи третата седница на Управниот одбор на ЗЕЛС. На оваа седница ќе се избираат делегати во домашни и странски тела и организации, каде ЗЕЛС има свои претставници. Ќе се избираат тројца членови и нивни заменици во Советот на Европа, пото 11 членови и исто толку заменици во Комитетот на Регионите на Европската Унија и ЗЕЛС, двајца делегати во НАЛАС, пет члена во Комисијата за следење развојот на системот за финансирање на општините и тројца членови во Комитетот за градежно земјиште, сопственост на Република Македонија. Во Национален Совет за евроинтеграции при Собранието на Република Македонија ќе биде избран еден претставник, исто толку членови ќе бидат утврдени и во Комитет за следење на ИПАРД-2 Програмата и во Совет за земјоделство и рурален развој, а по двајца претставници од ЗЕЛС ќе има во Комисијата за одобрување на набавка на противпожарна опрема и средства за гаснење на пожари за противпожарните единици и Советот за статистика на Република Македонија при Државен завод за статистика.
26 декември 2017
ЗАЕДНИЦАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- ЗЕЛС, ВИ ЈА ЧЕСТИТА НОВАТА 2018 ГОДИНА И ВИ ПОСАКУВА ДОБРО ЗДРАВЈЕ, УСПЕХ и ПРОСПЕРИТЕТ ВО РАБОТАТА
21 декември 2017
за пријавување на кандидати за почетна обука и полагање на испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија согласно член 108 од Законот за градежно земјиште Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит објавува ОГЛАС за пријавување кандидати за почетна обука и за полагање испит за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.
15 декември 2017
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Mакедонија -ЗЕЛС, има потреба од вработување на: Еден (1) извршител на работно место Советник за обуки, и Еден (1) извршител на работно место Советник за нормативно - правни работи
15 декември 2017
-„ Обезбедување на поголема финансиска стабилност на општините преку зголемување на зафаќањата од ДДВ и од персоналниот данок на доход на 10% односно најмалку 30%, во полза на општините. Изземње на општините од плаќањето на судските такси и нивно изедначување со останатите државни органи, кои не плаќаат за истото. Обврските за надомест од добиени тужбени барања за несоодветно применети постапки за експропријација, спроведени пред неколку децении, да ги преземе државата, а не општините. Во иднина се што ќе експропира општината да се запишува како нејзин имот, наместо како сопственост на државата. Да се направат одредени корекции во однос на експропријацијата на легализираните објекти што се наоѓаат на главни инфраструктурни артерии. Кога вработени од противпожарните служби се пензионираат да не се крати блок дотацијата, туку напротив потребно и нивно генерално зголемување. Исто така потребно е да се зголеми и износот на средствата од Фондот за локални патишта наменет за општините, кој беше драстично намален во 2009 година.“
14 декември 2017
Конститутивната седница на Комитетот на совети при ЗЕЛС се одржи на 12 декември, 2017 година во хотел “Изгрев”, Струга. На седницата, членовите на Комитетот беа запознаени со улогата, обврските и активностите на овој орган предвидени со Статутот на ЗЕЛС. Согласно дневниот ред членовите избраа претседател и двајца потпретседатели на ова тело. Едногласно, за претседател на Комитетот на советите при ЗЕЛС беше изгласан г-дин Томе Солевски, Претседател на совет на општина Кочани, претставник од источниот регион, додека за потпретседатели беа избрани Претседателот на совет на општина Гостивар, г-дин Насир Муслиу, како претставник од Полошкиот регион и Претседателот на совет на општина Гази баба, г-дин Тони Бојковски, како претставник на Скопскиот регион.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините


Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.