ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
30 јануари 2015
Поголем број градоначалници, општински секретари и инспектори од општините, на 28 јануари, 2015 година, во административната зграда во ЗЕЛС, имаа средба со претставници од Инспекцискиот совет на Република Македонија. По потпишувањето на Меморандумот за соработка меѓу ЗЕЛС и Советот, склучен во јули, минатата година, ова беше прва средба на која се дискутираше за предизвиците, но и начините за воспоставување на взаемна координација и соработка, во насока на подобрување на работата на испекциските служби на локално ниво. Работната средба ја водеше Душица Перишиќ, извршен директор на ЗЕЛС, а на состанокот присуствуваше и Вачно Каргов, директор на Инспекцискиот совет.
29 јануари 2015
Конгрес на локални и регионални власти на Советот на Европа, до своите членови, достави повик за аплицирање за Европски главен град на младите 2018 (European Youth Capital 2018) што го објавува Европскиот младински форум . Титулата „Европски главен град на младите“ (EYC) се доделува на европска општина во времетраење од една година, кога општината има можност да ги претстави своите политики кои се однесуваат на младите, поврзани со областа на културата, општеството, политиката и економијата. Оттука, оваа титула ги поттикнува општините да спроведуваат иновативни проекти за промовирање на активното учество на младите во општеството. Конгресот на локални и регионални власти е партнер на EYC од 2014 година.
26 јануари 2015
„Регионален модел за паметен систем за пријавување проблеми за општински услуги од граѓаните” е новиот регионален проект што ќе се реализира до крајот на месец јули, оваа година, а каде ЗЕЛС е вклучен како една од партнер организациите од Република Македонија. Резултатите од овој проект, особено при нивната натамошна имплементација, треба да овозможат услови за подобрување на квалитетот на услугите на општините кон своите граѓани, иницирање на поголема вклученост на граѓаните во активностите на локалната власт, односно развивање на двонасочната комуникација меѓу општината и населението и обезбедување на поголема транспарентност на општината. Во првата фаза од проектот треба да се утврдат состојбите и можностите за развивање на ваков модел, условите за негова самоодржливост како и утврдувањето на техничките спецификации за развивање на потребниот „смарт систем“, што ќе се овозможи со поинтензивна соработка на сите вклучени партнер организации.
13 јануари 2015
Мрежата на асоцијации на локални власти во Југоисточна Европа (НАЛАС) отвори Повик за поднесување понуда за консултантски услуги за развој на испорака шеми за обука (TDS). Понудата за позицијата „регионален експерт“ треба да биде поднесена најдоцна до 20 јануари, 2015 година, на англиски јазик на e-mail : info@nalas.eu и да ги содржи следните составни делови:
8 јануари 2015
До средината на месец февруари (15 февруари, 2015 година) високи државни службеници или креатори на политики од министерствата и од локалната власт имаат можност да аплицираат за целосна стипендија, за проследување на обука ,,Интегритет на државни службеници “, во рамките на Матра патрол Програмата. Обуката ќе се реализира во периодот од 12 до 22 април, 2015 година, од страна на Хашката Академија за локална самоуправа во Хаг, Холандија. Стипендии ќе ги обезбеди Холандската Влада, а се однесуваат за претставници од Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Србија и Турција. Подетални информации за обуката и аплицирањето може да најдете на : www.asser.nl/matrapatrol
29 декември 2014
ЗАЕДНИЦАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- ЗЕЛС, ВИ ЈА ЧЕСТИТА НОВАТА 2015 ГОДИНА И ВИ ПОСАКУВА ДОБРО ЗДРАВЈЕ, УСПЕХ и ПРОСПЕРИТЕТ ВО РАБОТАТА.
29 декември 2014
Генералното собрание на ЗЕЛС во декември ја одржа четвртата седница на која ги усвои најзначајните документи на Заедницата: Акциониот план и Буџетот на ЗЕЛС за 2015 година. Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, ги презентираше резултати од активности на ЗЕЛС во 2014 година, што се реализирани во согласност со четирите стратегиски цели: лобирањето, зајакнувањето на капацитетите на администрацијата, поддршката на општините во „е-услуги“ и обезбедувањето на поголемо искористување на средствата од ИПА фондовите од страна на општините. Тој изрази загриженост во однос на предизвиците со кои се соочуваат голем број на општини во областа на образованието, за што посочи дека по заклучок на Управниот одбор на ЗЕЛС е упатено писмо до министерот за образование и наука, Абдулаќим Адеми, за средба со претставници од ЗЕЛС. На присутните им се обрати и министерот за локална самоуправа, Лирим Шабани, кој ја истакна досегашната соработка со ЗЕЛС и со општините, како клучна за успешното спроведување на процесот на децентрализација, а како гости на седницата присуствуваа и Лујза Винтон, постојан координатор на Обединетите нации и постојан претставник на УНДП во Република Македонија, како и претставник од Делегацијата на Европската унија во нашата земја.
29 декември 2014
Во организација на ЗЕЛС и Институтот за развој на руралните заедници, на 26 декември, 2014 година, во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, беше организирана презентација на новата алатка - „Локален развој предводен од заедниците“ (Community Led Local Development- CLLD). Беа поканети претставници од сите општини, особено од одделенијата за локален економски развој, кои на почетокот се запознаа и со мерката LEADER (“Liaison entre actions de developpement de l’economie rurale”). Таа претставува оска во Заедничката европска политика за земјоделство и рурален развој. Присутните беа информирани и за активностите што се преземаат во нашата земја за понатамошно применување на оваа алатка.
29 декември 2014
Дваесет и седумте сертифицирани модератори за професионално реализирање на граѓанската алатка - „форуми во заедницата“ во општините, на 24 декември, 2014 година, одржаа координативна средба во административната зграда на ЗЕЛС. Станува збор за форумските модератори кои ја проследија обуката и го полагаа испитот за добивање на потврда за стандардизиран квалитет за спроведување на форумските сесии, што ги реализираше ЗЕЛС, во рамките на програмата „Форуми во заедницата“. На средбата присуствуваа претставници од Единицата за координација на форумите (ЕКФ) и консултантите, Борис Шарковски и Димче Митрески, како и претставници од ЗЕЛС.
23 декември 2014
ЗЕЛС и Центарот за европска перспектива од Република Словенија, како дел од официјалната развојна соработка меѓу Република Македонија и оваа европска земја, организираа обука за зајакнување на капацитетите на локалните власти во управување со инфраструктурни проекти, ко-финансирани од Европската унија и други донатори. Во рамките на проектот за градење на капацитетите на локалните власти, на 18 декември, 2014 година, во ЗЕЛС Тренинг центарот, беше организирана работилница на која учествуваа 20 претставници од општините, кои се задолжени за стратегиско планирање. Целта на работилницата беше практично истражување на финансиските можности за спроведување инфраструктурни проекти и пренесување на релевантното словенечко искуство при затворање на финансиската конструкција на инфраструктурните проекти, особено преку моделот на јавно-приватно партнерство.

Погледнете во нашата архива на вести
Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2015

Гласило

Ново - Годишен извештај

Монографија 40 години© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.