ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
20 јули 2018
Во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, на 16 јули, 2018 година беше одржана бесплатна еднодневна работилница за запознавање на процесите и придобивките на изработка на планови за оддржлива урбана мобилност (SUMP). Општините покажаа голем интерес за оваа тема, но ја проследија претставниците од 16 општини кои први се пријавија на повикот на ЗЕЛС. Од секоја општина имаше по двајца претставници од бараните области: урбанизам ,сообраќај, енергетика и заштита на животната средина.
13 јули 2018
Претседателката на Конгресот на локални и регионални власти на Советот на Европа, Гудрун Мослер-Тернстром упати апел до сите земји членки на Советот, за аплицирање на младите за учество на 36-та и 37-та седница на Конгресот на локални и регионални власти. Таа во писмото посочи дека Конгресот сака да продолжи да го гради успехот на иницијативата "Подмладување на политиката" и дека ќе продолжи да поканува млади делегати да учествуваат на седниците на Конгресот во 2019 година кои потоа ќе креираат проекти во својата земја.
13 јули 2018
Управниот одбор на ЗЕЛС на 12 јули, 2018 година, ја одржа шестата седница во просториите на ЗЕЛС. Една од клучните точки на дневниот ред беше разгледување на финансиските предизвици со кои се соочуваат локалните власти во областа на образованието, каде посебно внимание беше посветено на долговите за превозот на учениците. На седницата присуствуваше и Министерот за образование и наука, Арбер Адеми. Членовите на Управниот одбор дискутираа и за натамошните чекори поврзани со примената на алатката за транспарентност на избраните функционери на локално ниво, а беа разгледани и повеќе иницијативи, меѓу кои на општина Чаир и на Мрежата на сообраќајни инспектори при ЗЕЛС.
12 јули 2018
Управниот одбор на ЗЕЛС денес (12 јули,2018 година) со почеток во 12.00 часот, во просториите на ЗЕЛС ќе ја одржи шестата седница. На седницата ќе бидат разгледани финансиските предизвиците со кои се соочуваат локалните власти во областа на образованието при што е поканет и Министерот за образование и наука, Арбер Адеми . На дневен ред е поставена и точката за преземање на понатамошни чекори поврзани со примената на алатката за транспарентност на избраните функционери на локално ниво. Ќе биде разгледана иницијативата на Мрежата на сообраќајни инспектори при ЗЕЛС за одредени законски измени, а ќе се дискутира и за иницијативите на делегатите изнесени на втората седница на Генералното собрание на ЗЕЛС како и за други предлози што општините ги доставиле во ЗЕЛС.
11 јули 2018
Европската комисија повикува за аплицирање за награди за „ 2021 European Green Capital“ и „2020 European Green Leaf Awards“. Овие натпревари се отворени за европските градови од земјите членки на Европската Унија, од земјите кандидати за членство во ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија со цел да ги прослават градовите што се посветени на социјалната и економската одржливост и на заштитата на животната средина. Во Брошурата ,,Дали вашиот град ќе биде следен победник - ,, Европски зелен град“ , подетално се објаснети условите на натпреварот http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/EGCA_2021_Will_Your_City_Brochure.pdf​ а во Брошурата http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/02/EGLA_2020_Will_Your_City_Brochure.pdf е објаснето значењето на наградата -2020 година.
11 јули 2018
Изработување на ,,Правилник за постапката за управување со ефектот на вработените во ТППЕ“ и ,,Правилник за исплата на плати“ како и утврдување на критериуми при постапка за вработување на пожарникари, беше темата на работилницата што се одржа на 10 јули, 2018 во ЗЕЛС тренинг центарот на која учествуваа членовите на Мрежата за човечки ресурси (УЧР) при ЗЕЛС. Присутните разгледуваа вакви предлог-документи изработени од лица од УЧР од неколку општини, кои претставуваа основа за развивање на дискусијата која се одвиваше во насока како општините, кои на својата територија имаат ТПП единици, да подготват најадекватни правилници.
11 јули 2018
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 11.07.2018
5 јули 2018
Комисијата за следење на развојот на системот на финансирање на единиците на локалната власт, на 4 јули, 2018 година, ја одржа 32-та седница. На седницата беа разгледани и усвоени предлог - уредбите за методологиите за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите: за култура; за основно и за средно образование; за градинките и за домови за стари. На оваа средба, членовите од ЗЕЛС ги поканија и претставниците од донаторските организации присутни во Република Македонија, кои поддржуваат проекти од областа на локалната самоуправа.
5 јули 2018
Комисијата за финансирање при ЗЕЛС на 4 јули, 2018 година во просториите на ЗЕЛС ја одржа втората седница на која беа разгледани повеќе предлог уредби за блок дотациите за локалните власти, за 2019 година. Присутните истакнаа дека не се направени никаква промена на критериумите во однос на минатите години и дека немаат забелешки на досега користената методологија, но посочија дека е потребно зголемување на вкупниот износ на средствата од блок дотациите и тоа по сите области. Особено беше потенцирана состојбата во образованието, каде речиси сите општини кои имаат надлежности за средно, но и за основно образование, во изминатиот период генерираа долгови при спроведувањето на оваа надлежност, особено во делот за превоз на учениците.
3 јули 2018
Во овој број на Гласилото на ЗЕЛС, ги објавуваме ревидираните „Систематизирани ставови на ЗЕЛС“ што Управниот одбор ги усвои на петтата седница, што се одржа на 31 мај 2018 година. Станува збор за рационализирана и обновена листа на 16 предлози и барања, кои во следниот период ќе бидат појдовната основа на ЗЕЛС, во преговорите со централната власт, меѓу кои од особено значење се оние кои се однесуваат на обезбедување на поголема финансиска стабилност на ЗЕЛС и залагањето за нов бран во стратегискиот развој на децентрализацијата на власта во земјата. Заложбите на ЗЕЛС, се врз основа на квалитетни анализи да се направи пресек на состојбите од тринаесетгодишното имплементирање на децентрализацијата и да се утврдат квалитетни правци за нејзино натамошно реално и квалитетно спроведување.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Ново - Годишен извештај

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост


ЗЕЛС е-услуги
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.