ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
29 септември 2016
На 29 септември 2016 година во просториите на ЗЕЛС, членовите на Комитетот на совети при ЗЕЛС одржаа консултативна средба со претставникот на Програмата за развој на Обединетите нации во Македонија, г. Тони Поповски.
29 септември 2016
„Општината, целата земја а најмногу граѓаните изгубија инвестиции приближно на седум милиони евра во изминатиов период само во општина Дебар, токму поради неажурност и неефикасност на централната власт во делот на усвојувањето на урбанистичката планска документација на општината. И по неколку пати ни се враќаат урбанистичките планови со забелешки, кои веќе сме ги корегирале или воопшто не постојат. Стојат во застој нови инвестиции, вработувања за граѓаните, средства за општината од комуналии за градење
29 септември 2016
На 27 септември, 2016 година, делегација од ЗЕЛС ја посети општината Центар Жупа, која има 15 населени месат и над 6.000 жители, а припаѓа на Југозападниот плански регион . Оваа посета е рамките на циклусот на посети на сите 81 единица на локална власт, што ЗЕЛС ги реализира во согласност со зацртаните активности од Акцискиот план за оваа година.
12 септември 2016
Министерството за финансии на Република Македонија објави Јавен Повик за доставување на барања за користење на средства од заемот за вториот проект за подобрување на општинските услуги (ИБРД-8156 МК) финансиран од Меѓународната банка за обнова и развој- Светска банка, од МСИП 2 предвидени во компонентата А –општински инвестиции.
6 септември 2016
Од 1 август, 2016 година, скопските општини и градот Скопје ќе плаќаат пониски цени за испораката на топлинска енергија за градинките, за основните и за средните училишта. Ова е утврдено во одлуките што Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија ги донесе на 29 јули, 2016 година (http://www.erc.org.mk/pages.aspx?id=48), а се однесуваат на тарифните системи на „ Балкан Енерџи“ ДООЕЛ –Скопје, Друштвото за снабдување со пареа и топла вода „Скопје-Север“ АД –Скопје и АДЕлектрани на Македонија Скопје, Подружница Енергетика Скопје.
5 септември 2016
Меѓународниот центар за локална демократија отвори повик за аплицирање на напредната меѓународна тренинг програма за „Овозможување на локална демократија и инклузивен урбан развој преку пристапот SymbioCity“ (синергии помеѓу урбаните системи, како пристап кој ги зачувува природните ресурси и дава повеќе за помалку).
29 август 2016
Претставниците од ЗЕЛС на 25 август ја посетија и општината Брвеница, која се граничи со општина Боговиње. Градоначалникот Енвер Пајазити, го истакна задоволството што циклусот на посети ЗЕЛС го започнува токму од руралните општини кои се соочуваат со низа предизвици во спроведувањето на надлежностите на локалните власти, особено од финансиска природа. И тој потврди дека потребата на населението во руралните општини се големи, особено во однос на капиталните инвестиции, а можностите за обезбедување на свои средства се многу мали. Токму тоа се причините што и голем број од овие општини се соочуваат со често блокирање на сметките, посочи градоначалникот Пајазити на средбата во општинската зграда пред претставниците од ЗЕЛС. Обезбедувањето на префрлање на надлежноста, општината да управува со градежното неизградено земјиште, претставува приоритетна потреба на општина Брвеница, бидејќи тоа ќе претставува значаен импут за натамошно развивање на локалната економија но, и за самата локална власт.
29 август 2016
Како што истакна директорката на ЗЕЛС, Душица Перишиќ во административната зграда на општината Боговиње, на средбата со градоначалникот Хазби Идризи, Заедницата во континуитет посветува особено внимание во поддршката на руралните општини, а потврда за тоа и стартувањето на целиот циклус токму од руралните општини, меѓу кои е и општината Боговиње. Станува збор за општина која се посочува како лидер во целата земја во евидентирањето и собирањето на данокот на имот, еден од значајните извори на финансирање на локалната власт. Директорката Перишиќ на почетокот на разговорот се заблагодари на градоначалникот Идризи за неговото непосредно учество и поддршка во развојот на ЗЕЛС, преку пренесувањето на големиот број добри практики на другите општини, конструктивните предлози на состаноците на Комисијата за следење на развојот на системот на финансирање на општините, каде е еден од петте претставници на Заедницата, учеството во Заедничкиот консултативен комитет меѓу Република Македонија и Комитетот на регионите на Европската унија и од неговиот личен ангажман минатата година, во Комисијата за подготовка на Стратегијата на ЗЕЛС 2016-2020 година.
29 август 2016
Во согласност со Акцискиот план на ЗЕЛС за оваа година, извршната директорка, Душица Перишиќ, заменик –директорката Ардита Дема Мехмети и раководителот на одделението за нормативно –правни работи, материјално-финансиски и административни работи, Виктор Арнаудоски, започнаа со циклус на посети на членките на Заедницата- сите 81 единица на локална самоуправа во земјава. Целта на посетите е стручната служба на ЗЕЛС понепосредно да се запознае со предизвиците на секоја општинапоединечно и да ги идентификува областите во кои ќе ги насочи своите понатамошни активности во лобирањето, преку подготвување на предлог- законски решенија и поднесување на иницијативи за измена и дополнување на постојните закони во полза на локалната власт.
12 август 2016
За нормализирање на состојбата во поплавените подрачја од скопскиот регион, што ги зафати невремето во саботата (на 6 август, 2016 година), потребно е обезбедување на дополнителна механизација која ќе помогне во расчистувањето на теренот. Потребни се скипери, бобкети и друга механизација. Со цел да се излезе во пресрет на населението од поплавените делови и да им се помогне за што побрзо нормализирање на состојбата, се упатува АПЕЛ до СИТЕ ОПШТИНИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ кои располагаат со механизација, да се приклучат или да ја отстапат механизацијата за потребите на поплавените подрачја. ЛИЦЕ за КОНТАКТ : Трајан Петровски, раководител на инспекторат на Општина Гази Баба, со мобилен: 075/226 528.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

План за обуки 2016

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.