ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
29 декември 2016
Изминува и последниот месец од оваа година, кога се заокружуваат постигнатите резултати, но и се презентираат плановите за активностите за следната година. Во таа насока беше организирана и осмата седница на Генералното собрание на ЗЕЛС,којашто се одржа на 23 декември 2016 година. Градоначалниците и општинските советници ги усвоија двата значајни документа за работењето на ЗЕЛС:Акцискиот план и Финансискиот план за 2017 година и исто така дискутираа за одредени предизвици со коишто се соочуваат локалните власти во спроведувањето на своите надлежности.
29 декември 2016
ЗАЕДНИЦАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- ЗЕЛС, ВИ ЈА ЧЕСТИТА НОВАТА 2017 ГОДИНА И ВИ ПОСАКУВА ДОБРО ЗДРАВЈЕ, УСПЕХ и ПРОСПЕРИТЕТ ВО РАБОТАТА
27 декември 2016
Генералното собрание на ЗЕЛС, највисокото тело на Заедницата, на 23 декември, 2016 година, во просториите на хотелот „Александар палас“ со почеток во 12.00 часот, ја одржа осмата седница, на која ги разгледуваше и ги усвои најважните документи за работењето на ЗЕЛС за следната година:Акцискиот план и Финансискиот план на ЗЕЛС за 2017 година.Делегатите, односно градоначалниците и советниците, дискутираат и за предизвиците со кои се соочуваат локалните власти при спроведувањето на надлежностите, а претседателот на ЗЕЛС Коце Трајановски во своето излагање говореше за одредени позначајни активности на Заедницата реализирани оваа година како и за најважните предизвици на локалните власти за следниот период.
26 декември 2016
Надзорниот одбор на ЗЕЛС на 23 декември,2016 година ја одржа осмата седница на која ги разгледуваше и ги усвои: Акциониот план и Финансискиот план на ЗЕЛС за 2017 година. Беше посочено дека сите активности се во согласност со Стратегискиот план на ЗЕЛС 2016-2020 година и дека сооглед на спроведувањето на редовните локални избори во 2017 година, бројот на активностите е релативно намален од вообичаените планирања. Во фокусот и следната година е основната активност за ЗЕЛС за лобирање и застапување на своите членки пред централната власт.
23 декември 2016
Генералното собрание на ЗЕЛС, највисокото тело на Заедницата, на 23 декември, 2016 година, во просториите на хотелот „Александар палас“ со почеток во 12.00 часот, ќе одржи редовна седница. Делегатите, односно градоначалниците и советниците, ќе ги разгледуваат важните документи за работењето на ЗЕЛС за следната година, како што е Акцискиот план на ЗЕЛС и Предлог –Финансискиот план за 2017 година. Претседателот
19 декември 2016
Шведскиот интернационален центар за локална демократија (SwedishInternationalCenterforLocalDemocracy) објави нов јавен повик за прием на заинтересирани лица за учество на меѓународната програма за обука, на тема – „ Локално управување со пристап базиран на правото “.
2 декември 2016
Во текот на месец ноември, во Скопје се одржа тринаесеттиот состанок на Заедничкиот консултативен комитет од Комитетот на регионите на Европската Унија и Република Македонија. Првиот дел од оваа сесија беше посветен на прашањето за проширување на Унијата и разгледување на последниот извештај за напредокот на Република Македонија за исполнувањето на условите за почеток на преговорите за членство во ЕУ, што оваа година Европската комисија ѝ го предаде на нашата земја на 9 ноември, 2016 година. На состанокот беше посочено дела локалните власти имаат клучна улога во евроинтегративните процеси на земјата во ЕУ, дека Комитетот на регионите е поборник за проширувањето на Унијата и оти може да влијае со предочување на сиот постигнат напредок на локалните власти во земјата. ЕУ како и досега, и понатаму ќе продолжи со распределба на средства за поддршка на сите тие процеси и поддршка на развивањето на децентрализацијата во земјата. За активностите на локалните власти, но и за можностите за поголема финансиска самостојност на општините говореше градоначалникот на Боговиње, Хазби Идризи.
21 ноември 2016
Застарена инфраструктура на јавните комунални претпријатија, недостаток на финансиски средства за спроведување на адекватни инвестирања во нивните мрежи, неутврден попис на подземниот катастар, недоволна заемна соработка на ЈКП со нивните основачи-општините, потреба од усовршување на институционалното и организациското работење. Тоа се дел од предизвиците со кои се соочуваат јавните комунални претпријатија и општините, а кои беа изнесени на втората обука во рамките на Регионалниот проект „Локални лидери во Југоисточна Европа“ што се одржа во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, на 15 и 16 ноември,2016 година. Обуката ја проследија околу триесет раководни лица од општините и јавните комунални претпријатија (ЈКП) и беше посветена на темите : „Ефикасна организација и ефективен менаџмент на комуналните услуги“ и „Стратешко програмско планирање и менаџмент базирани на резултати“.
17 ноември 2016
-„Ќе продолжиме да работиме на натамошно зајакнување на процесот на децентрализацијата во земјава, развивањето на локалната демократија и примената на европските стандарди. Македонија исполни поголем дел од препораките за влез во ЕУ, а општините имаа клучна улога во тоа.Затоа очекувам влијанието на ова тело во европските институции да го издигнеме на уште повисоко ниво и неговата поддршка да влијае за што поскоро обезбедување на членство на нашата земја во Европското семејство.“
15 ноември 2016
Управниот одбор на ЗЕЛС на дванаесеттата седница што ја одржа во просториите на Заедницата, на 14 ноември, 2016 година донесе повеќе заклучоци и иницијативи поврзани со работењето на локалните власти, а беа усвоени и значајни документи на ЗЕЛС.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE


Гласило

Стратешки план 2011 - 2015


Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.