Политика на приватност
Политика на приватност
Политика за користење колачиња
Политика за колачиња

25 февруари 2021
На 04 март 2021 година, ќе се одржи онлајн обука (вебинар) на тема Теренски услуги и мобилни тимови за ранливите групи наменети за претставници на локалните самоуправи.
25 февруари 2021
ЗЕЛС и Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер (Агенција), на 23 февруари, 2021 година организираа онлајн работилница за раководните лица од општините чии активности се поврзани со спроведувањето на обврските од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер. Обуката ја следеа секретари на општини и раководители на одделенија за правни работи а, целта беше да се унапреди транспарентното работење на единиците на локална самоуправа и да се развие дискусија околу предизвиците при спроведувањето на законските обврски за остварување на ова, со Устав загарантирано право на слободен пристап кон информациите, слободата на примање и пренесување на информации (член 16, став 2, од Уставот на РСМ).
25 февруари 2021
Битола, Кочани, Струмица и Шуто Оризари се општините кои се избрани на јавниот повик за учество на обуки - „Локализирање на целите за оддржлив развој“. Пријави пристигнаа од 19 општини, кои покажаа интерес да ги зајакнат административните капацитети за креирање на локални политики во кои ќе бидат интегрирани Целите за одржлив развој и принципот „Никој да не биде изоставен“. Се планира обуките да се реализираат во периодот март – јуни, 2021 година.
19 февруари 2021
Педесет ученици од социјално ранливи семејства, од седумнаесет основни и средни училишта во надлежност на Општина Тетово ќе добијат таблети за следење на онлајн наставата. Станува збор за донација обезбедена во рамки на проектот „Зајакнување на локалните капацитети за спроведување на Агенда 2030 и принципот Никој да не биде изоставен“, имплементиран од ЗЕЛС, НВО Сонце и НАЛАС – Мрежа на асоцијации на локални власти од ЈИЕ, во соработка со GIZ, а во име на Германското Федерално Министерство за економска соработка и развој.
15 февруари 2021
Шеснаесет лап топ компјутери беа донирани во Општина Куманово со цел задоволување на образовните потреби на учениците од социјално ранливи семејства за учење од далечина. Корисници на уредите ќе бидат учениците од основните училишта од социјално ранливи семејства, а училиштата кои се под надлежност на општината, ќе бидат трајни сопственици на опремата.
15 февруари 2021
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, Борјанчо Мицевски е избран за нов ко- претседавач на македонската делегација на Заедничкиот консултативен комитет меѓу Република Северна Македонија и Комитетот на региони на Европската Унија (ЗКК). Тој е назначен на местото на Благој Бочварски, кој до именувањето на министер за транспорт и врски во Владата на РСМ беше ко-претседавач на ова тело. Изборот беше направен на онлајн состанокот што делегатите на ова тело од РСМ го одржаа на 12, февруари, 2021 година. Градоначалникот Мицевски доби едногласна поддршка во изборот при што присутните му посакаа успех во натамошното предводење на македонската делегација на средбите што ЗКК најчесто ги одржува два пати во годината, во Брисел и во нашата земја.
12 февруари 2021
Денес, потпишавме договор за примопредавање на дополнителни 30 контејнери за селекција на стаклена амбалажа. Со тоа општина Штип, како пилот- општини од нашата земја што учествува во Регионалниот проект „Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан“ доби вкупно 60 специјализирани контејнери за оваа намена. Ова ќе ни помогне да отидеме чекор напред во подготовките за селекција на тврдиот од мекиот отпад, што ќе треба да го депонираме по воспоставувањето на регионалната депонија. Очекувам сите граѓани во општината, во што поголем број навремено да ја стекнат навиката за селектирање на стаклената амбалажа, но и на останатите видови на цврст отпад, како хартијата, пластиката и слично. Тоа ќе доведе до намалување на предадениот отпад во депонијата и помали трошоци за општината и за граѓаните. Со новите контејнери и оние што ги имавме претходно, сметам дека засега обезбедивме соодветна инфраструктура за собирање на стаклена амбалажа“. Ова го истакна градоначалникот на општина Штип, Сашко Николов, на свеченото потпишување на договорот за примопредавање на новите контејнери, што се реализираше на 11 февруари,2021 година во општинската зграда во Штип. Договорот го потпишаа Градоначалникот на Општина Штип, претставник од Германското друштво за интернационална соработка ( ГИЗ) и директорот на Јавното претпријатие ЈП „Исар“. Овој проект во Република Северна Македонија се реализира со поддршка на ЗЕЛС, Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) и ПАКОМАК.
9 февруари 2021
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија – ЗЕЛС е домаќин на онлајн обука (вебинар) на тема Форум за социјален дијалог, која ќе се одржи на 18 февруари 2021 година, со почеток во 11 часот.
5 февруари 2021
Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит за стекнување со овласување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија објавува: ОГЛАС за пријавување на кандидати за почетна обука и полагање на испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија согласно член 108 од Законот за градежно земјиште Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит објавува ОГЛАС за пријавување кандидати за почетна обука и за полагање испит за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија.
4 февруари 2021
Осумнаесет нови контејнери за селектирање на стаклената амбалажа денес пристигнаа во Општина Илинден, што оваа локална самоуправа ги добива во рамките на нејзиното учество во Регионалниот проект „Управување со стаклена амбалажа на Западен Балкан". По тој повод денес свечено беше потпишан и договор за примопредавање на контејнерите од новата транша, меѓу претставник од Германското друштво за интернационална соработка преку Отворен Регионален Фонд за Југоисточна Европа – Модернизација на општински услуги ( ГИЗ ОРФ ММС), градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски и директорот на ЈКП Илинден, Игор Филиповски.

Погледнете во нашата архива на вести
Стратешки план 2021-2025

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиПрирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС
Прирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС

� Copyright ???? 2009, ???? ????? ?? ????????.