ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листата



За Одјава

Информации од јавен карактер


 
Службено лице:    Ива Наневска
                            iva.nanevska@zels.org.mk
                            02-3099033

Барање за пристап до информации од јавен карактер:



Веб страна на комисијата за заштита на право за слободен пристап 
до информации од  јавен карактер http://www.komspi.mk/


Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Гласило

Одржлива Урбана Мобилност - Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги




Forimski-moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.