Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Информации од јавен карактер


 
Службено лице:    Наташа Вртеска  

E-маил
:                  
natasa.vrteska@zels.org.mk
                                                          
Контакт:                02-3099033

Барање за пристап до информации од јавен карактер:Веб страна на комисијата за заштита на право за слободен пристап 
до информации од  јавен карактер http://www.komspi.mk/


Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.