Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
Статут на ЗЕЛС
Статут на ЗЕЛС (пречистен текст) усвоен на 23 јуни 2019 
Статут на ЗЕЛС усвоен на 11 декември 2015
Статут на ЗЕЛС (пречистен текст) усвоен на 28 јуни 2013
Статут на ЗЕЛС (пречистен текст) усвоен на 01 април 2010
Статут на ЗЕЛС (пречистен текст) усвоен на 22 Декември 2008
Статут на ЗЕЛС (пречистен текст) усвоен на 27 Октомври 2004г
Одлука за измена на Статутот на ЗЕЛС усвоен на 27 Октомври 2004г
Статут на ЗЕЛС усвоен на 27 Октомври 2004г
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.