ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

ЗЕЛС е посветена на:

 афирмација на принципите и вредностите на локалната самоуправа

 заштита и развој на локалната самоуправа врз принципите на демократија и децентрализација на власта

 потикнување, организирање и усогласување на меѓусебна соработка на единиците на локалната самоуправа

 утврдување на заеднички ставови на своите членки и покренување на иницијативи пред надлежните државни органи преку воспоставување дијалог помеѓу претставници на локалната и државната власт

 остварување соработка со национални и меѓународни асоцијации на локални власти


Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините


Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.