Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

ЗЕЛС е посветена на:

 афирмација на принципите и вредностите на локалната самоуправа

 заштита и развој на локалната самоуправа врз принципите на демократија и децентрализација на власта

 потикнување, организирање и усогласување на меѓусебна соработка на единиците на локалната самоуправа

 утврдување на заеднички ставови на своите членки и покренување на иницијативи пред надлежните државни органи преку воспоставување дијалог помеѓу претставници на локалната и државната власт

 остварување соработка со национални и меѓународни асоцијации на локални власти


Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.