Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
КОМИСИИ НА ЗЕЛС И ЧЛЕНОВИ 2017 - 2021
 Комисии на ЗЕЛС и членови 
Комисија за финансирање
Комисија за локален економски развој
Комисија за урбанизам и просторно планирање
Комисија за рурален развој
Комисија за животна средина и комунални дејности
Комисија за енергетика
Комисија за образование
Комисија за култура


КОМИСИИ НА ЗЕЛС И ЧЛЕНОВИ 2013 -2017
 Комисии на ЗЕЛС и членови 


КОМИСИИ НА ЗЕЛС И ЧЛЕНОВИ 2009 -2012
 Комисии на ЗЕЛС и членови
 Комисија за рурален развој
 Комисија за образование
 Комисија за финансирање

АРХИВА НА ИЗВЕШТАИ ОД РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ
 Комисија за Финансирање
 Комисија за општинска администрација                           
 Комисија за култура
 Комисија за комунални дејности                                       
 Комисија за рурален развој    
 Комисија за е-Општини
 Комисија за развој на заедниците
 Комисија за образование и спорт
 Комисија за урбанизам и просторно планирање                   
 Комисија за заштита на животната средина
 Комисија за здравство и социјална заштита
 Комисија за рамномерен регионален развој                           
 Комисија за енергетика
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.