Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
                    ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

Веб страна за пристап до информацискиот систем за е-одобрение за градење www.gradezna-dozvola.mk.

Кориснички упатства : Корисничко упаство за поднесители  ; Корисничко упатство за службеници ;

Правилник : Правилник за начинот на спроведување  на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

Правилник : Правилник за изменување и дополнување на правилникот за содржината на проектите означувањето на проектот начинот на заверка на проектот
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.