Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ НА ЗЕЛС 2013 - 2017

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

Претседател: Марјан Ристески, Градоначалник на општина Прилеп
Членови:

1. Сокол Митровски, Градоначалник на општина Ѓорче Петров

2. Хазби Идризи, Градоначалник на општина Боговиње

3. Андреј Жерновски, Градоначалник на општина Центар

4. Александар Панов, Градоначалник на општина Кавадарци

 KОМИСИЈА ЗА ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Претседател:
Членови:

1. Тони Трајковски, Градоначалник на општина Гази Баба

2. Ѓорѓи Дамчевски, Градоначалник на општина Крушево

3. Јован Пејковски, Градоначалник на општина Чучер Сандево

4. Садула Дураку, Градоначалник на општина Липково

5. Аријан Ибраим, Градоначалник на општина Центар Жупа

6. Блажо Велков, Градоначалник на општина Ново Село

7. Орце Цветковски, Градоначалник на општина Лозово

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРА

Претседател:
Членови:

Владимир Талевски, Градоначалник на општина Битола

Ружди Љата, Градоначалник на општина Дебар

Билјана Беличанец Алексиќ, Градоначалник на општина Кисела Вода

Бајрам Кадрија, Градоначалник на општина Врапчиште

Горанчо Пановски, Градоначалник на општина Чашка

Тони Заткоски, Градоначалник на општина Кривогаштани

Беким Мурати, Градоначалник на општина Сарај

КОМИСИЈА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Претседaтел: 
Членови:

Жика Стојановски, Градоначалник на општина Илинден

Арсенчо Алексовски, Градоначалник на општина Крива Паланка

Иван Франгов, Градоначалник на општина Гевгелијa

Тони Коцески, Градоначалник на општина Јегуновце

Азем Садики, Градоначалник на општина Студеничани

Елвис Бајрам, Градоначалник на општина Шуто Оризари

Зоран Тасев, Градоначалник на општина Свети Николе

КОМИСИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Претседател:
Членови:

Љупчо Колев, Градоначалник на општина Босилово

Благој Јованов, Градоначалник на општина Конче

Брахим Ајвази, Градоначалник на општина Арачиново

Лазар Котевски, Градоначалник на општина Новаци

Енвер Пајазити, Градоначалник на општина Брвеница

Стојанче Лазов, Градоначалник на општина Росоман

Зоран Минов, Градоначалник на општина Карбинци

КОМИСИЈА ЗА Е-ОПШТИНИ

Претседател:
Членови:

Славчо Чадиев, Градоначалник на општина Велес

Сашко Јанев, Градоначалник на општина Неготино

Трајче Димитриев, Градоначалник на општина Демир Капија

Момчило Алексовски, Градоначалник на општина Ранковце

Цветомир Угриноски, Градоначалник на општина Вевчани

Трајче Димитриев, Градоначалник на општина Демир Капија

КОМИСИЈА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Претседател:
Членови:

Никола Бакрачески, Градоначалник на општина Охрид

Блажо Станков, Градоначалник на општина Зрновци

Мите Андоновски, Градоначалник на општина Кратово

Борче Стамов, Градоначалник на општина Дојран

Фатмир Дехари, Градоначалник на општина Кичево

Мукрем Мехмеди, Градоначалник на општина Маврово – Ростуше

Исмаил Јахоски, Градоначалник на општина Пласница

КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

Претседател:
Членови:

Дарко Митевски, Градоначалник на општина Македонска Каменица

Теута Арифи, Градоначалник на општина Тетово

Петре Латиновски, Градоначалник на општина Бутел

Ѓоко Стрезовски, Градоначалник на општина Ресен

 Сашко Николов, Градоначалник на општина Радовиш

Фатмир Дехари, Градоначалник на општина Кичево

Зиадин Села, Градоначалник на општина Струга

КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Претседател:
Членови:

Ратко Димитровски, Градоначалник на општина Кочани

Стефче Трпковски, Градоначалник на општина Сопиште
Ивица Конески, Градоначалник на општина Аеродром
Анастасија Олумчева, Градоначалник на општина Богданци
Милосим Војнески, Градоначалник на Македонски Брод
Изет Меџити, Градоначалник на општина Чаир

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Претседател:
Членови:

Љупчо Блажевски, Градоначалник на општина Демир Хисар

Милован Стојковски, Градоначалник на општина Старо Нагоричане
Исен Асани, Градоначалник на општина Теарце
Веле Груевски, Градоначалник на општина Зелениково
Игор Трајкоски, Градоначалник на општина Дебарца
Драги Наџински, Градоначалник на општина Берово
Тони Тоневски, Градоначалник на општина Пробиштип

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Претседател:
Членови:

Фатмир Изаири, Градоначалник на општина Желино

Илчо Захариев, Градоначалник на општина Штип
Николче Чурлиновски, Градоначалник на општина Валандово
Жанета Чаушевска, Градоначалник на општина Градско
Боше Милошевски, Градоначалник на општина Долнени
Ванчо Стојанов, Градоначалник на општина Василево

КОМИСИЈА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Претседател:
Членови:

Зоран Дамјановски, Градоначалник на општина Куманово,

Тони Заткоски, Градоначалник на општина Кривогаштани
Зијадин Села, Градоначалник на општина Струга
Славчо Чадиев, Градоначалник на општина Велес
Тони Тоневски, Градоначалник на општина Пробиштип
Теута Арифи, Градоначалник на општина Тетово
Ванчо Стојанов, Градоначалник на општина Василево
Сокол Митровски, Градоначалник на општина Ѓорче Петров

КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Претседател:
Членови:

Дарко Шехтански, Градоначалник на општина Делчево

Стевче Јакимовски, Градоначалник на општина Карпош

Борче Митевски, Градоначалник на општина Петровец

Стево Пивковски, Градоначалник на општина Могила

Костадин Личков, Градоначалник на општина Чешиново Облешево

Емил Дончев, Градоначалник на општина Виница

Игор Поповски, Градоначалник на општина Пехчево

Садула Дураку, Градоначалник на општина Липково
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.