Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 

Административната канцеларија на ЗЕЛС ја сочинуваат:

 

Душица Перишиќ

Извршен директор на ЗЕЛС

Ардита Дема Мехмети

Заменик извршен директор на ЗЕЛСВиктор Арнаудоски


Раководител на нормативно-правниот, финансискиот и административниот сектор во ЗЕЛС


Темјана Митревска


Самостоен административно-технички референт


Софија Стефановска


Советник за материјално финансиско работење

Наташа Вртеска

Правен советник


Весна Арсовска - Динковска

Советник координатор за односи со јавноста и медиумите

Ивана Серафимова

Советник - координатор за обуки

Ирена Николов

Советник - координатор за обуки

Александар Арсовски

Раководител на сектор за информатичка технологија

Александар Стојановски

Референт за информатичка технологија

Никола Тодоровски

Советник за информатичка технологија

Арта Абази

Советник - преведувач

Славе Чорбев

Советник - преведувач

Игор Митревски

Возач

Јуца Димитриевска

Хигиеничар


Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.