ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листата



За Одјава
 

Административната канцеларија на ЗЕЛС ја сочинуваат:

 
Душица Перишиќ
Извршен директор на ЗЕЛС
Ардита Дема Мехмети
Заменик извршен директор на ЗЕЛС
Виктор Арнаудоски
Раководител на нормативно-правниот, финансискиот и административниот сектор во ЗЕЛС
Слободанка Аранѓеловиќ
Самостоен административно-технички референт
Софија Стефановска
Советник за материјално финансиско работење
Наташа Вртеска
Правен советник
Ива Наневска Правен советник
Весна Арсовска - Динковска
Советник координатор за односи со јавноста и медиумите
Ивана Серафимова
Советник-координатор за обуки
Ирена Николов Советник-координатор за обуки
Александар Арсовски
Советник за информатичка технологија
Иван Неделковски Советник за информатичка технологија
Арта Абази
Советник-преведувач
Валентина Трајко Советник за истражување и развој
Оливер Ѓорѓевски         Советник за информатичка технологија
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Ново - Годишен извештај

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост


ЗЕЛС е-услуги




© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.