Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ НА ЗЕЛС 2009 - 2012

 

  

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

 
Претседател: Марјан Ѓорчев, Градоначалник на општина Кисела Вода
Координаторː Душица Перишиќ
Членови:

Горан Петров, Градоначалник на општина Велес

Хазби Идризи, Градоначалник на општина Боговиње
Ивица Коневски, Градоначалник на општина Аеродром
Александар Петрески, Градоначалник на општина Охрид
Руфи Османи, Градоначалник на општина Гостивар
Марјан Ристески, Градоначалник на општина Прилеп
 

КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 
Претседател: Беким Мурати, градоначалник на општина Сарај
Координаторː Ивана Серафимова
Членови:
Сокол Митровски, Градоначалник на општина Ѓорче Петров
Мазлум Хасан, Градоначалник на општина Центар Жупа
Јорданчо Лефков, Градоначалник на општина Чешиново - Облешево
Јован Пејковски, Градоначалник на општина Чучер Сандево
Перо Илиески, Градоначалник на општина Вевчани
 

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРА

 
Претседател: Василчо Дамчевски, Градоначалник на општина Крушево
Координаторː Ирена Николов
Членови:

Владимир Талевски, Градоначалник на општина Битола

Орце Цветковски , Градоначалник на општина Лозово
Иван Франгов, Градоначалник на општина Гевгелија
Бајрам Кадрија, Градоначалник на општина Врапчиште
Горан Малешевски, Градоначалник на општина Делчево

Горанчо Пановски, Градоначалник на општина Чашка

 

КОМИСИЈА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

 
Претседaтел: Жика Стојановски, Градоначалник на општина Илинден
Координаторː Виктор Арнаудоски
Членови:

Петре Латиновски, Градоначалник на општина Бутел

Фати Исени, Градоначалник на општина Студеничани

Љупчо Којчиноски, Градоначалник на општина Дебарца
Александар Панов, Градоначалник на општина Кавадарци
Мусли Муслиу, Градоначалник на општина Зајас
Драги Надзински, Градоначалник на општина Берово
 

КОМИСИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

 
Претседател: Стојан Лазарев, Градоначалник на општина Конче
Координаторː Наташа Вртеска
Членови:

Петар Спасов, Градоначалник на општина Ново Село

Глигор Коцев, Градоначалник на општина Градско
Љупчо Колев, Градоначалник на општина Босилово
Ванчо Стојанов, градоначалник на општина Василево
Гоце Дуртаноски, Градоначалник на општина Кривогаштани
Лазар Котевски, Градоначалник на општина Новаци
Енвер Пајазити, Градоначалник на општина Брвеница
Ванчо Србакоски, Градоначалник на општина Вранештица

Исмаил Јахоски, Градоначалник на општина Пласница

Ристо Ицков, Градоначалник на општина Богданци
 

КОМИСИЈА ЗА Е-ОПШТИНИ

 
Претседател: Зоранчо Алексов, Градоначалник на општина Штип
Координаторː Александар Арсовски
Членови:
Стојанче Лазов, Градоначалник на општина Росоман
Емил Дончев, Градоначалник на општина Виница
Благоја Деспотовски, Градоначалник на општина Кичево
Фатмир Дехари, Градоначалник на општина Осломеј
Јован Ѓорѓиоски, Градоначалник на општина Сопиште

Трајче Димитриев, Градоначалник на општина Демир Капија

 

КОМИСИЈА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 
Претседател: Рамиз Мерко, Градоначалник на општина Струга
Координаторː Ардита Дема
Членови:
Блажо Станков, Градоначалник на општина Зрновци
Мите Андоновски, Градоначалник на општина Кратово
Зоран Заев, Градоначалник на општина Струмица
Глигор Чабулев, Градоначалник на општина Дојран
Тони Трајковски, Градоначалник на општина Гази Баба
Мукрем Мехмеди, Градоначалник на општина Маврово – Ростуше
Беким Мурати    , Градоначалник на општина Сарај

КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

 
Претседател: Роберт Ѓорѓиев, Градоначалник на општина Свети Николе
Координаторː Весна Арсовска
Членови:
Дарко Митевски, Градоначалник на општина Македонска Каменица
Петре Латиновски, Градоначалник на општина Бутел
Фати Исени, Градоначалник на општина Студеничани
Исен Асани, Градоначалник на општина Теарце

Добре Никоски, градоначалник на Општина Другово

Славко Велевски, Градоначалник на општина Могила
Милосим Војнески, Градоначалник на Македонски Брод
 

КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

 
Претседател: Александар Петрески, градоначалник на Охрид
Координаторː Тања Ѓорѓиевска
Членови:
Ратко Димитровски, Градоначалник на општина Кочани
Садула Дураку, Градоначалник на општина Липково
Борче Митевски, Градоначалник на општина Петровец
Николче Чурлиновски, Градоначалник на општина Валандово
Стевче Јакимовски, Градоначалник на општина Карпош
Горан Петров, Градоначалник на општина Велес,
Владимир Тодоровиќ, Градоначалник на општина Центар
Тони Ангелески, Градоначалник на Демир Хисар
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 
Претседател: Тони Тоневски , Градоначалник на општина Пробиштип
Координаторː Ивана Серафимова
Тони Коцески, Градоначалник на општина Јегуновце
Абдула Бајрамовски, Градоначалник на општина Долнени
Миодраг Јовановиќ, Градоначалник на општина Старо Нагоричане
Васил Богдански, Градоначалник на општина Карбинци
Веле Груевски, Градоначалник на општина Зелениково
Михаил Волкановски, Градоначалник на општина Ресен
Пане Трајков, Градоначалник на општина Неготино
 

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

 
Претседател: Аргетим Фида, Градоначалник на општина Дебар
Координаторː Ивана Серафимова
Членови:
Сади Беџети, Градоначалник на општина Тетово
Роберт Велков, Градоначалник на општина Радовиш
Фатмир Изаири, Градоначалник на општина Желино
Петар Спасов, Градоначалник на Ново Село
Јованчо Станоевски, Градоначалник на општина Пехчево
Елвис Бајрам, Градоначалник на Шуто Оризари
 

КОМИСИЈА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

 
Претседател:
Координаторː Тања Ѓорѓиевска
Членови:
Сокол Митровски, Градоначалник на општина Ѓорче Петров
Стојан Лазарев, Градоначалник на општина Конче
Фатмир Изаири, Градоначалник на општина Желино
Рамиз Мерко, Градоначалник на општина Струга
Ратко Димитровски, Градоначалник на општина Кочани
Горан Петров, Градоначалник на општина Велес
Владимир Талевски, Градоначалник на општина Битола
Зоран Дамјановски, Градоначалник на општина Куманово
Изет Меџити, Градоначалник на општина Чаир
Коце Трајановски, Градоначалник на Град Скопје

КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Претседател:Благоја Деспотоски , Градоначалник на општина Кичево
Заменикр петседател:
КоординаторːВиктор Арнаудовски
Членови:
Александар Петрески, Градоначалник на општина Охрид
Аргетим Фида, Градоначалник на општина Дебар
Марјан Ѓорчев, Градоначалник на општина Кисела Вода
Ратко Димитровски, градоначалник на општина Кочани

 

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.