Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 Контакт информација 

Душица Перишиќ

Извршен директор на ЗЕЛС

070-351-731

Ардита Дема Мехмети

Заменик извршен директор на ЗЕЛС

070-361-662Виктор Арнаудоски


Раководител на нормативно-правниот, финансискиот и административниот сектор во ЗЕЛС

071-211-094


Темјана Митревска


Самостоен административно-технички референт

075-240-759


Софија Стефановска


Советник за материјално финансиско работење

076-360-113

Наташа Вртеска

Правен советник

075-316-617


Весна Арсовска - Динковска

Советник координатор за односи со јавноста и медиумите

070-364-859

Ивана Серафимова

Советник - координатор за обуки

071-351-731

Ирена Николов

Советник - координатор за обуки

078-293-532

Александар Арсовски

Раководител на сектор за информатичка технологија

075-316-615

Александар Стојановски

Референт за информатичка технологија

075-231-358

Никола Тодоровски

Советник за информатичка технологија

076-346-242

Славе Чорбев

Советник - преведувач

071-238-192

Игор Митревски

Возач

078-361-429

Јуца Димитриевска

Хигиеничар

076-360-114


  АДРЕСА
Заедница на Единиците на Локалната Самоуправа на Република Северна Македонија - ЗЕЛС
ул. „Копенхагенска 5“ 
п.фах: 32
1000 Скопје
Република Северна Македонија

  ТЕЛЕФОН
Тел: 02/ 30 99 033
Факс: 02/ 30 61 994


  E-MAIL

contact@zels.org.mk


Електронска пошта на општините 

Листа со е-пошта на Општините во Република Северна Македонија

Листа со телефонски броеви на Општините во Република Северна Македонија
 
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.