ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ НА СОВЕТИТЕ НА ЗЕЛС 2009 - 2012

 

Претседател: Сашко Николов , Општина Радовиш
Членови:

Анче Трифунов, Општина Кочани

Виктор Цветковски, ОпштинаКуманово

Здравко Треневски, Општина Кривогаштани
Славчо Шадиев, ОпштинаВелес

Ирфан Емини , Општина Тетово

Чеваир Беќири,  Општина Струга

Ирена Мишева, Град Скопје

Лилјана Соларова, Општина Василево

Хисније Река, Општина Брвеница

Жанета Шаушевска, Општина Градско
Звонко Спасовски, Општина Кисела Вода
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Ново - Годишен извештај

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост


ЗЕЛС е-услуги
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.