ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ НА СОВЕТИТЕ НА ЗЕЛС 2009 - 2012

 

Претседател: Сашко Николов , Општина Радовиш
Членови:

Анче Трифунов, Општина Кочани

Виктор Цветковски, ОпштинаКуманово

Здравко Треневски, Општина Кривогаштани
Славчо Шадиев, ОпштинаВелес

Ирфан Емини , Општина Тетово

Чеваир Беќири,  Општина Струга

Ирена Мишева, Град Скопје

Лилјана Соларова, Општина Василево

Хисније Река, Општина Брвеница

Жанета Шаушевска, Општина Градско
Звонко Спасовски, Општина Кисела Вода
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Гласило

Одржлива Урбана Мобилност - Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forimski-moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.