ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ НА СОВЕТИТЕ НА ЗЕЛС 2009 - 2012

 

Претседател: Сашко Николов , Општина Радовиш
Членови:

Анче Трифунов, Општина Кочани

Виктор Цветковски, ОпштинаКуманово

Здравко Треневски, Општина Кривогаштани
Славчо Шадиев, ОпштинаВелес

Ирфан Емини , Општина Тетово

Чеваир Беќири,  Општина Струга

Ирена Мишева, Град Скопје

Лилјана Соларова, Општина Василево

Хисније Река, Општина Брвеница

Жанета Шаушевска, Општина Градско
Звонко Спасовски, Општина Кисела Вода
Ново - Годишен извештај


Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.