Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ НА СОВЕТИТЕ НА ЗЕЛС 2009 - 2012

 

Претседател: Сашко Николов , Општина Радовиш
Членови:

Анче Трифунов, Општина Кочани

Виктор Цветковски, ОпштинаКуманово

Здравко Треневски, Општина Кривогаштани
Славчо Шадиев, ОпштинаВелес

Ирфан Емини , Општина Тетово

Чеваир Беќири,  Општина Струга

Ирена Мишева, Град Скопје

Лилјана Соларова, Општина Василево

Хисније Река, Општина Брвеница

Жанета Шаушевска, Општина Градско
Звонко Спасовски, Општина Кисела Вода
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.