Политика на приватност
Политика на приватност
Политика за користење колачиња
Политика за колачиња

  Членови на Управниот Одбор се:


ПЕТРЕ ШИЛЕГОВ

Градоначалник на Градот Скопје – Претседател на ЗЕЛС

МИТКО ЈАНЧЕВ

Градоначалник на општина Кавадарци – Потпретседател на ЗЕЛС

ВИСАР ГАНИУ

Градоначалник на општина Чаир – Потпретседател на ЗЕЛС

МАКСИМ ДИМИТРИЕВСКИ

Градоначалник на општина Куманово

ЖИКА СТОЈАНОВСКИ

Градоначалник на општина Илинден

АЉБОН ЏЕМАИЛИ

Градоначалник на општина Боговиње

ФАТМИР ДЕХАРИ

Градоначалник на општина Кичево

ТЕУТА АРИФИ

Градоначалник на општина Тетово

ИВИЦА ТОШЕВСКИ

Градоначалник на општина Ранковце

ТОНИ БОЈКОВСКИ

Претседател на совет на
општина Гази Баба

СТЕФАН БОГОЕВ

Градоначалник на општина Карпош

НАТАША ПЕТРОВСКА

Градоначалник на општина Битола

КОСТА ЈАНЕВСКИ

Градоначалник на општина Струмица

АЦЕ КОЦЕВСКИ

Градоначалник на општина Велес

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕСКИ

Градоначалник на општина Охрид

МЕДАТ КУРТОВСКИ

Градоначалник на општина Маврово Ростуше

МИЛИКИЈЕ ХАЛИМИ

Градоначалник на општина Арачиново

САША БОГДАНОВИЌ

Градоначалник на општина Центар

САШО ПОЦКОВ

Градоначалник на општина Гевгелија

НИКОЛЧО ИЛИЈЕВ

Градоначалник на општина Кочани

ТОМЕ СОЛЕВСКИ

Претседател на совет на општина Кочани

БЕСИМ МЕМЕДИ

Претседател на совет на општина Гостивар

 

   Членови на Надзорниот Одбор се:

ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ

Градоначалник на општина Прилеп - Претседател

СОЊА СТАМЕНКОВА

Градоначалник на општина Македонска Каменица

ГОРАН ТРАЈКОВСКИ

Градоначалник на општина Делчево

БОРЧЕ МИТЕВСКИ

Градоначалник на општина Петровец

ЕРКАН АРИФИ

Градоначалник на општина Липково

НИКОЛА ЧАРАКЧИЕВ

Претседател на совет на општина Радовиш

Стратешки план 2021-2025

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиПрирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС
Прирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС

� Copyright ???? 2009, ???? ????? ?? ????????.