ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
11 јануари 2018
Во ЗЕЛС тренинг центарот на 10, 11 И 12 јануари за околу 200 пријавени претставници на локалните самоуправи се одржуваат обуки за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија. Обуките се организираат од Mинистерството за транспорт и врски на Република Македонија и од ЗЕЛС. На обуките ќе биде објаснета законската регулатива поврзана со управувањето со градежното земјиште, како и детално се објаснуваат сите чекори за користење на софтверската апликација www.gradezno-zemjiste.mk наменета за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.
3 јануари 2018
Изминува и последниот месец од оваа 2017 година и пред нас е Новата 2018 година. Се надеваме дека ќе донесе многу позитивни работи за сите нас, пред сè добро здравје и бериќет, а за локалните власти поголема финансиска самостојност. По спроведените локални избори, според Статутот на ЗЕЛС, во период од три месеци, Генералното собрание на ЗЕЛС, како највисок орган на Заедницата, одржува конститутивна седница. Па така на 29 ноември, 2017 година, во Скопје, Генералното собрание ја одржа првата седница во новиот состав и ги избра членовите на сите органи на Заедницата: на Комитетот на советите, на Управниот одбор на ЗЕЛС и на Надзорниот одбор на ЗЕЛС. На истиот ден, конститутивна седница одржа и Управниот одбор на ЗЕЛС. Членовите на ова тело од својот состав, го избраа својот претседател и двајца потпретседатели, кои истовремено го претставуваат и новото раководство на ЗЕЛС. Така, во следните четири години, претседател на ЗЕЛС е Петре Шилегов, градоначалник на Град Скопје, а потпретседатели се Висар Ганиу, градоначалник на Општина Чаир и Митко Јанчев, градоначалник на Општина Кавадарци. Во месец декември, на својата прва седница, Комитетот на советите го избра Томе Солевски, претседател на Советот на Општина Кочани, за претседател на Комитетот, а за потпретседатели беа избрани: Насир Муслиу, претседател на Советот на Општина Гостивар, како претставник од Полошкиот регион и претседателот на Советот на Општина Гази Баба, Тони Бојковски, како претставник на Скопскиот регион. Членовите на Надзорниот одбор на ЗЕЛС, пак, на својата конститутивна седница, одржана во Струга, за претседател го изгласаа Илија Јованоски, градоначалник на Општина Прилеп. Со тоа се заокружи изборот на телата на ЗЕЛС и нивните раководства, а во следниот период преостанува да се избираат членовите на комисиите во ЗЕЛС, како и членовите на специјализираните мрежи, составени од професионалната општинска администрација.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините


Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.