Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


21 февруари 2020
ЗЕЛС во соработка со Министерството за транспорт и врски, во текот на месец февруари, за претставниците од локалната власт отвори нов циклус за стекнување со лиценца за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на државно градежно земјиште. Во согласност со измените на Законот за градежно земјиште, (објавени во Службен весник на РСМ“ број 275 од 27, декември 2019 година), од 1 мај, 2020 година сите единиците на локалната самоуправа се должни да ја преземат оваа надлежност. Тоа значи дека и преостанатите дваесетина општини треба да ги реализираат сите законски услови за да се стекнат со правото да управуваат со државното градежно земјиште, меѓу кои е и обврската да имаат соодветен број на лиценцирани вработени кои ќе ја водат постапката за отуѓување и давање под закуп на ова земјиште. Во текот на месец февруари, исто така, беше организирано и полагање на испитот за кандидатите кои во јуни минатата година ја проследија оваа обука, а можност да полагаат им беше дадена и на претставниците од локалната власт кои на претходната сесија не го положиле испитот.
21 февруари 2020
До националните делегации на Конгресот на локални и регионални власти на Советот на Европа стигна информација за започнувањето на повикот за номинации за Наградата за човекови права „Вацлав Хавел 2020“, што ќе ја додели парламентарното Собрание на Советот на Европа на 12, октомври 2020 година во Стразбур, првиот ден од својата есенска сесија.
19 февруари 2020
Резултати од полагање на испит за стекнување со овластување за управување со градежно земјиште 19.02.2020 - Практичен дел
14 февруари 2020
Резултати од полагање на испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија-одржано на ден 14.02.2020
11 февруари 2020
Резултати од полагање на испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
6 февруари 2020
Во Тренинг Центарот при ЗЕЛС на 5 февруари, 2020 беше организирана работилница за подготвување на годишниот План за обуки на ЗЕЛС. Во таа насока ЗЕЛС покани претставници од стручните мрежи на ЗЕЛС, (меѓу кои и претседателите на мрежите кои имаат назначено вакво лице, како и лица за човечки ресурси од некои општини) за да ги изнесат потребите за обуки на општинската администрација од соодветните области кои се во надлежност на локалната власт: финансии; управување со човечки ресурси; општински инспектори за образование; ПР лица; локален економски развој –ЛЕР; ИТ лица; комунални редари; урбанизам; енергетика и енергетска ефикасност; правници; заштита на животна средина; европски прашања и фондови; локални инспектори за сообраќај, патишта и патен сообраќај; територијални противпожарни единици.
3 февруари 2020
Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит објавува ОГЛАС за пријавување кандидати за почетна обука и за полагање испит за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија.
24 јануари 2020
Предмет на оваа Објава со електронско јавно наддавање е продажба на движна ствар – патничко моторно возило сопственост на ЗЕЛС кое се продава согласно Одлуката за отуѓување на движна ствар – моторно возило во сопственост на ЗЕЛС бр.0202 – 491/3 од 22 мај,2019г.,донесена од страна на Управниот одбор на ЗЕЛС.
17 јануари 2020
За потребите на Проектот “Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“ (2019-2021) 1.Опис на проектот ЗЕЛС со поддршка на UN Women – Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените континуирано работи на зајакнување на капацитетите на општините за имплементирање на политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање. Во таа насока е и проектот “ Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“(2019-2021), кој треба да придонесе и при имплементацијата на активностите од Стратегијата за родова еднаквост на ЗЕЛС 2018-2030.
10 јануари 2020
ЗЕЛС реализира бројни активности во месец декември, меѓу кои беше и одржувањето на петтата седница на Генералното собрание, највисокото тело на Заедницата. Делегатите усвоија значајни документи за работењето на ЗЕЛС за следната година: Акцискиот план и Буџетот на ЗЕЛС за 2020 година, а беа усвоени и одредени измени на Статутот на ЗЕЛС. Претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, ги информираше делегатите до каде е реализацијата на новиот предлог- концепт на ЗЕЛС за унапредување на системот на локалната власт во нашата земја. Тој потенцираше дека генералната заложба на ЗЕЛС е да се продлабочи процесот на децентрализацијата, но префрлањето на нови надлежности задолжително да биде проследено со адекватни финансиски средства за нивна реализација. Шилегов апелираше до присутните и за поголема активност на општините во собирањето на сопствените приходи, особено на данокот на имот.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.