Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


23 мај 2019
Управниот одбор на ЗЕЛС на 22 мај, 2019 година ја одржа деветата седница. На седницата беше усвоен финансискиот извештај на ЗЕЛС за 2018 година. Точка на дневниот ред беше и утврдувањето на датумот на одржување на четвртата седницата на Генералното собрание, за што УО го овласти претседателството да го утврди истиот. Имено, претседателот треба да се координира со Владата, и се предложи на седницата на ГС да и претходи средба на членовите на Управниот Одбор на ЗЕЛС со претставници на Владата. На тој состанок е потребно да се разговара за сите предизвици со кои се соочуваат општините при спроведување на нивните надлежности и овој настан да се искористи за водење на таканаречени буџетски преговори со Владата. Тоа е дел од барањата на ЗЕЛС навремено да се планираат сретствата за блок и наменски дотации, на почетокот на процесот на подготвување на Буџетот на државата и соодветно да се види можноста за исполнување на барањата на општините. Членовите на УО одлучија новоизбраните градоначалници на општините: Дебар, Ново Село и Охрид да продолжат да членуваат во комисии и делегации, кои ги составува ЗЕЛС како што биле назначени нивните претходници. Одлуката за нивна инкорпорираност во телата и органите ќе ја донесе Генералното Собрание на ЗЕЛС, кое единствено има таква надлежност.
22 мај 2019
Управниот одбор на ЗЕЛС на 22 мај, 2019 година (среда) со почеток во 14.00 часот ќе ја одржи деветтата седница. Членовите на ова тело ќе го разгледуваат финансискиот извештај на ЗЕЛС за 2018 година и ќе го утврдат датумот на одржување на седницата на Генералното собрание. Исто така, ќе стане збор и за вклучување на новоизбраните градоначалници на општините: Дебар, Ново Село и Охрид во органите и телата на ЗЕЛС, а ќе се расправа и за други актуелни прашања од работењето на локалните власти. На седницата ќе се разгледува состојбата во областа на противпожарната заштита , потоа предлог –проектот за остварување на енергетската ефикасност во областа на јавното осветлување, а на дневен ред е ставена и иницијативата за утврдување на форми на унапредување на соработка на општините со АД “ЕВН”, Скопје, за што е поканет и претставник од Бордот на директори на оваа организација.
21 мај 2019
Комисијата за финансирање при ЗЕЛС ја одржа третата седница на 16 мај, 2019 година на која експерт од Светка банка ги презентираше наодите од анализите кои опфаќаат неколку тематски области, меѓу кои: финансиската оддржливост на општините; инвестиции во општините; администрирање на даноците; блок дотации; заостанати долгови на општините; успешност на работењето на комуналните претпријатија во локалната власт, како и некои состојби во противпожарната заштита.
21 мај 2019
Дваесетина дечиња од II-3 одделение од општинското основно училиште „Братство“, заедно со своите наставнички, на 17 мај, 2019 година дојдоа да го посетат својот најблизок ,,сосед“ – Заедницата на единиците на локалната власт на Република Северна Македонија- ЗЕЛС. Заменик извршната директорка на ЗЕЛС, Ардита Дема- Мехмети во едночасовната посета ги запозна децата со улогата и активностите на ЗЕЛС и нејзните членки - општините. Таа посочи дека ЗЕЛС е ,,чадор“ организација на сите 80 општини и Градот Скопје во земјата, меѓу кои е и општината каде е лоцирано нивното училиште и каде живеат повеќето од нив, а тоа е општината Карпош. Дечињата дознаа зошто во ЗЕЛС доаѓаат сите градоначалници од земјата, за што тие се договараат тука и дека исто така во ЗЕЛС доаѓаат и вработените од сите општини бидејќи тука ,,учат “ како подобро да ја вршат својата работа и да обезбедат подобри услуги за своите граѓани.
20 мај 2019
Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините, на 16 мај, 2019 година ја одржа 33-та седница, во просториите на ЗЕЛС. Пред присутните градоначалници и другите членови на оваа Комисија, кои се претставници од надлежните министерства, беа презентирани повеќе извештаи за финансирањето на локалната власт, односно: Извештај за финансирањето на локалните власти во првата половина на 2018 година; Годишен извештај за развојот на системот за финансирање на општините за 2017 година и Компаративна анализа за финансирање на локалните власти во периодот 2013-2017 година. Овие извештаи се резултат на соработката на Министерството за финансии и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети“, финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ).
20 мај 2019
Програмата Сертификација за поволно деловно опкружување во Југоисточна Европа / Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) е единствена регионална програма за унапредување на конкурентноста на локалните самоуправи која се спроведува во Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Црна Гора. Програмата е наменета за општини кои имаат соодветен капацитет и стратешки се определени да ја подобрат деловната клима, да привлечат инвестиции и да го стимулираат локалниот економски развој.
14 мај 2019
Од 1 до 5 септември, 2019 година во Дубаи (Обединети Арапски Емирати) ќе се одржи „ Осма конференција на интегративни и одржливи градови“ . На Конференцијата ќе учествуваат лидери и менаџери од градските власти и од општините, како и од засегнатите владини и бизнис организации и истакнати стручни лица од соодветни области. Конференцијата ќе се фокусира на развојот на градот, надградбата, стратегиите и решенијата кои можат да одговорат на идните глобални предизвици кои се наметнаа на градовите и заедниците ширум светот и ги истакнува најдобрите глобални практики во општинскиот систем за работа. Ќе биде промовиран развојот на иновативните, одржливи и интегрирани градови и ќе ги обезбеди најнови стратегии и решенија за оддржлив урбан развој во ерата на Четвртата индустриска револуција. Настанот ќе се фокусира и на други стратешки сектори поврзани со интегрираните и одржливите градови и дефинирање на целите на иднината на паметните услуги и мерење на нивото на напредок на општините и градовите и најважните механизми за идно инвестирање во градовите, во ерата на глобалната конкурентност. Сведоци сме на појавата на феноменот на климатските промени, а градовите во моментов се соочуваат со еколошки и климатски предизвици, особено со високи нивоа на врнежи и поплави, така што стратешките реакции на општините и градовите треба внимателно да се преиспитаат.
10 мај 2019
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија-ЗЕЛС во соработка со Германската агенција за меѓународен развој-GIZ објавува повик : “Поддршка на локалните самоуправи на Северна Македонија во промоција на одржлива урбана мобилност” Проектот претставува иницијатива за промоција, планирање и градење на капацитети во спроведување на активности за урбана мобилност, темелени на модел на оптимални трошоци и иновација. Активностите на овој проект се однесуваат на имплементација на два пилот промотивни проекти во областа на урбаната мобилност во ЕЛС, поддршка на пет општини во процесот на изработка на планови или стратешки документи за одржлива урбана мобилност и обучување на експетски кадар. Повикот се однесува на овие три позиции :
25 април 2019
Во прилог ви го доставуваме повикот за предлози за локално инфраструктурни проекти, објавен во рамките на проектот „Норвешката поддршка за напредокот на Северна Македонија“, а финансиран од Кралството Норвешка. Доколку сте заинтересирани, Ве молиме да ги пополните потребните документи и критериуми доставени во прилогот.
24 април 2019
ЗЕЛС и оваа година публикуваше „Годишен извештај на ЗЕЛС “ што претставува четиринаесетто издание по ред. Ова е еден од начините на транспарентното работење на ЗЕЛС, каде преку текст и слика се презентирани најзначајните активности што органите на Заедницата ги реализирале во текот на 2018 година, каде се прикажани и суштинските информации од финансискиот извештај, кои се поткрепени со Ревизорски извештај. ,,Годишниот извештај на ЗЕЛС за 2018 година“ е подготвена на три јазици: македонски, албански и англиски јазик.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.