Политика на приватност
Политика на приватност
Политика за користење колачиња
Политика за колачиња

Архива на вести
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 1980 |
март 2021
30 март 2021
25 март 2021
24 март 2021
18 март 2021
15 март 2021
15 март 2021
11 март 2021
5 март 2021
4 март 2021

февруари 2021
25 февруари 2021
19 февруари 2021
15 февруари 2021
9 февруари 2021
4 февруари 2021
1 февруари 2021

јануари 2021
26 јануари 2021
18 јануари 2021
Стратешки план 2021-2025

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиПрирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС
Прирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС

� Copyright ???? 2009, ???? ????? ?? ????????.