Политика на приватност
Политика на приватност
Политика за користење колачиња
Политика за колачиња

Резултати од испитот за Градежно Земјиште од полагањето одржано на 18.03.2021
18 март 2021

Резултати од испитот за Градежно Земјиште од полагањето одржано на 18.03.2021 година,

Резултати  (1-ва група)

Резултати (2-ра група)


назад

Стратешки план 2021-2025

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиПрирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС
Прирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС

� Copyright ???? 2009, ???? ????? ?? ????????.