Политика на приватност
Политика на приватност
Политика за користење колачиња
Политика за колачиња

Резултати од испитот за Градежно Земјиште од полагањето одржано на 24.03.2021
24 март 2021
 Резултати од испитот за Градежно Земјиште од полагањето одржано на 24.03.2021Резултати - Прва Група

Резултати - Втора Групаназад

Стратешки план 2021-2025

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиПрирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС
Прирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС

� Copyright ???? 2009, ???? ????? ?? ????????.