Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR TË KONTAKTUAR ME BNJVL-në
9 април 2020


Të nderuar,JU njoftojmë se në periudhën prej datës 17.03.2020 BNJVL-ja do t’i zbatojë rekomandimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

për reduktimin e rrezikut për zgjerimin e virusit COVID 19 me zbatimin e masës vullnetare për të punuar nga shtëpi.

Për të gjitha nevojat tuaja, mund të na kontaktoni në telefonat që vijojnë:Dushica Perishiq

Drejtor ekzekutiv i BNJVL-së

070351731

Ardita Dema Mehmeti

Zëvendës drejtor ekzekutiv i BNJVL-së

070361662

Viktor Arnaudoski

Udhëheqës i sektorit normative-juridik, financiar dhe administrativ i BNJVL-së

071211094

Temjana Mitrevska

Referent i pavarur administrativ-teknik

075240759

Sofija Stefanovska

Këshilltar për operim material financiar

076360113

Natasha Vërteska

Këshilltar juridik

075316617

Vesna Arsovska – Dinkovska

Këshilltar koordinator për marrëdhënie me publikun dhe mediat

070364859

Ivana Serafimova

Këshilltar-koordinator për trajnime

071351731

Irena Nikollov

Këshilltar-koordinator për trajnime

076346240

Aleksandar Arsovski

Udhëheqës i sektorit të teknologjisë informatike

075316615

Aleksandar Stojanovski

Referent i teknologjisë informatike

075231358

Nikolla Todorovski

Referent i teknologjisë informatike

076346242

Arta Abazi

Këshilltar – përkthyesSllave Çorbev

Këshilltar – përkthyes

078361427

Igor Mitrevski

Vozitës

078361429

Juca Dimitrievska

Higjienist

076360114

назад

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.