Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
ОБЈАВА бр.01/2020 за продажба на движна ствар – патничко моторно возило во сопственост на ЗЕЛС
24 јануари 2020
 

 

Предмет на оваа Објава со електронско јавно наддавање е продажба на движна ствар – патничко моторно возило сопственост на ЗЕЛС кое се продава согласно Одлуката за отуѓување на движна ствар – моторно возило во сопственост на ЗЕЛС бр.0202 – 491/3 од 22 мај,2019г.,донесена од страна на Управниот одбор на ЗЕЛС.

Документи за објаватаназад

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.