Политика на приватност
Политика на приватност
Политика за користење колачиња
Политика за колачиња

Претседател и Потпретседател
 на ЗЕЛС

 

 


 
  

  

Потпретседател на ЗЕЛС
Висар Ганиу
       

     Претседател на ЗЕЛС 
   Петре Шилегов
          

 Потпретседател на ЗЕЛС
Митко Јанчев
 


Градоначалници

ОПШТИНА

ГРАДОНАЧАЛНИК

АЕРОДРОМ

Златко Марин

АРАЧИНОВО

Миликије Халими

БЕРОВО

Звонко Пекевски

БОГДАНЦИ

Блаже Шапов

БИТОЛА

Наташа Петровска

БОГОВИЊЕ

Аљбон Џемаили

БОСИЛОВО

Зоран Зимбаков

БРВЕНИЦА

Енвер Пајазити

БУТЕЛ

Велимир Смилевски

ВАЛАНДОВО

Перо Костадинов

ВАСИЛЕВО

Марјан Јанев

ВЕВЧАНИ

Сашо Јанкоски

ВЕЛЕС

Аце Коцевски

ВРАПЧИШТЕ

Исен Шабани

ВИНИЦА

Ивица Димитров

ГАЗИ БАБА

Борис Георгиевски

ГЕВГЕЛИЈА

Сашо Поцков

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Александар Наумоски

ГОСТИВАР

Арбен Таравари

ГРАДСКО

Роберт Бешовски

ГРАД СКОПЈЕ

Петре Шилегов

ДЕБАР

Хекуран Дука

ДЕБАРЦА

Зоран Ногачески

ДЕЛЧЕВО

Горан Трајковски

ДЕМИР КАПИЈА

Лазар Петров

ДОЈРАН

Анго Ангов

ДЕМИР ХИСАР

Марјанче Стојановски

ДОЛНЕНИ

Џемил Ќамили

ЖЕЛИНО

Бљерим Сејди

ЗЕЛЕНИКОВО

Борче Гиевски

ЗРНОВЦИ

Блаже Станков

ИЛИНДЕН

Жика Стојановски

ЈЕГУНОВЦЕ

Дарко Блажески

КАВАДАРЦИ

Митко Јанчев

КАРБИНЦИ

Јордан Насев

КАРПОШ

Стефан Богоев

КИСЕЛА ВОДА

Филип Темелковски

КИЧЕВО

Фатмир Дехари

КОНЧЕ

Благој Илиев

КОЧАНИ

Николчо Илиев

КРАТОВО

Љупчо Бојаџиев

КРИВА ПАЛАНКА

Борјанчо Мицевски

КРИВОГАШТАНИ

Рубинчо Шефтероски

КРУШЕВО

Томе Христоски

КУМАНОВО

Максим Димитриевски

ЛИПКОВО

Еркан Арифи

ЛОЗОВО

Ацо Велковски

МАВРОВО и РОСТУШЕ

Медат Куртовски

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Соња Стаменкова

МАКЕДОНСКИ БРОД

Живко Силјаноски

МОГИЛА

Јасмина Гулевска

НЕГОТИНО

Тони Делков

НОВАЦИ

Љубе Кузманоски

НОВО СЕЛО

Никола Андонов

ОХРИД

Константин Георгиески

ПЕТРОВЕЦ

Борче Митевски

ПЕХЧЕВО

Драган Тренчовски

ПЛАСНИЦА

Алија Јаоски

ПРИЛЕП

Илија Јованоски

ПРОБИШТИП

Драган Анастасов

РАДОВИШ

Герасим Конзулов

РАНКОВЦЕ

Ивица Тошевски

РЕСЕН

Живко Гошаревски

РОСОМАН

Бранко Јанев

САРАЈ

Блерим Беџети

СВЕТИ НИКОЛЕ

Сашо Велковски

СОПИШТЕ

Стефче Трпковски

СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Жаклина Јовановска

СТРУГА

Рамиз Мерко

СТРУМИЦА

Коста Јаневски

СТУДЕНИЧАНИ

Азем Садики

ТЕАРЦЕ

Исен Асани

ТЕТОВО

Теута Арифи

ЦЕНТАР

Саша Богдановиќ

ЦЕНТАР ЖУПА

Аријан Ибраим

ЧАИР

Висар Ганиу

ЧАШКА

Горан Стојановски

ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО

Горанчо Крстев

ЧУЧЕР САНДЕВО

Јован Пејковски

ШТИП

Сашко Николов

ШУТО ОРИЗАРИ

Курто Дудуш


Стратешки план 2021-2025

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиПрирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС
Прирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС

� Copyright ???? 2009, ???? ????? ?? ????????.