ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


17 декември 2018
-„Радува фактот што Владата на Република Македонија ја стави децентрализацијата како еден од поважните приоритети во своето работење. Тоа сериозно не охрабрува, особено што слушнавме на Конференцијата дека ќе бидат преземени и конкретни чекори за финансиска поддршка на општините. Но, во изминатиов период локалната власт беше ставена на колена, во очајна состојба и за нејзино опоравување навистина се потребни сериозни и големи чекори. Потребни ни се поквалитетни услови за спроведување на нашите надлежности за да можеме сериозно да одговориме на потребите на граѓаните. Мина веќе една година и повеќе, како станавме градоначалници или советници, а граѓаните не сакаат да слушаат за општинските долгови, наследени од минатото или од претходните гарнитури, не сакаат да слушаат дека локалната власт не добива доволно финансиски средства и слично. Тие од нас бараат сега, денес, утре, за една година да добијат водовод, канализација, пат, градинка, чист воздух, одличен превоз и друго. Затоа мораме да се преиспитаме, односно да ги преиспитаме сегашните позиции на локалната власт во процесот на децентрализацијата, надлежностите кои ги имаме, средствата што ги добиваме за нивна реализација и сериозно да ги утврдиме следните чекори.
17 декември 2018
-„ Крајно време е да разбереме, дека локалната власт е непосредниот давател на услугите на граѓаните. Дека таа најдобро ги знае нивните потреби и најдобро знае да ги одреди приоритетите. Мораме да се преиспитаме, односно да ги преиспитаме сегашните позиции на локалната власт во процесот на децентрализацијата, надлежностите кои ги имаме, средствата што ги добиваме за нивна реализација и сериозно да ги утврдиме следните чекори. Нашите заложби се единствени - продлабочување на децентрализацијата. Подготвени сме за нови предизвици. Но, при тоа потребно ни е адекватно и стабилно финансирање за секоја, досега префрлена и за секоја идна надлежност. Односно, со еден збор, ни треба децентрализација што ќе ја отсликуваат финансиски стабилни општини. Со тоа, во овој момент, воопшто не можеме да се пофалиме. Во ЗЕЛС сериозно сме размислувале во оваа насока, имаме и одредени утврдени предлози и ставови за нови концепциски промени во децентрализацијата, но за тоа се потребни подлабоки анализи, вкрстување на идеи од двете страни и извлекување на најдобрите решенија. По кој пат ќе тргнеме, зависи од сите нас.“
17 декември 2018
Надзорниот одбор на ЗЕЛС, на 14 декември, 2018 година ја одржа третата седница. Членовите на ова тело ги разгледаа: Предлог -Акциски план за 2019 година и Предлог- Буџет за 2019 година на ЗЕЛС. Активности во Акцискиот план на ЗЕЛС за 2019 година ги следи стратегиските цели на ЗЕЛС поврзани со лобирањето за адекватни законски решенија за спроведување на надлежностите на локалната власт, поддршка на општинската администрација во зајакнувањето на нивните капацитети, одржување на услуги за електронските системи и јакнење на административната служба на ЗЕЛС. Присутните беа информирани и за структурата на приходите и расходите за следната година распределена соодветно на активностите и потребите за одржувањето на ЗЕЛС. Присутните без запознаени и со начинот на надоместување на долговите за членарина што ги имаат одредени општини кон ЗЕЛС, склучените договори и утврдениот рок за отплата.
13 декември 2018
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија –ЗЕЛС на 14 декември, 2018 година (петок) со почеток во 10.00 часот во хотелот „Александар палас“ Конгресна сала 4, организира Конференција „Децентрализација: Патот што претстои“, поддржана од Мисијата на ОБСЕ во нашата земја. Станува збор за средба меѓу претставниците на локалната и централната власт. Градоначалниците како и претставниците на Комитетот на советите при ЗЕЛС ќе дискутираат со повеќе министри од Владата на Република Македонија, предводени од Премиерот на Република Македонија, Зоран Заев.
11 декември 2018
Измените на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и донесувањето на Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки-корисници основани од единиците на локалната самоуправа, за финансирање на доспеани, а неплатени обврски, предизвикаа одредени реакции кај локалните власти. За овие законски решенија дискутираше Управниот одбор на ЗЕЛС, на седмата седница што се одржа на 15 ноември, 2018 година. Неколку дена подоцна, овие два закона беа дел од разговорите и со премиерот на Република Македонија, Зоран Заев и министерот за финансии, Драган Тевдовски. На средбата, градоначалниците изразија незадоволство што во текот на подготовката и донесувањето на законите, ЗЕЛС воопшто не беше консултиран. Затоа забелешките беа изнесени на оваа средба. Првенствено беше поздравен потегот на Владата за обезбедувањето на неповратната финансиска поддршка од 50 милиони евра за покривање на дел од долговите на општините и на корисниците основани од нив, но притоа беше посочено дека со утврдената распределба се онеправдани граѓаните на општините кои во континуитет одвојувале од сопствените средства и го враќале наследениот долг. Претходното решение кое го предлагаше Владата за обезбедување на поволен кредит, со ниски каматни стапки и отплата на подолг временски период за општините ќе обезбедеше поголема правичност за сите локални власти. Во однос на измените на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, беше посочено дека се обезбедува драстично ограничување на општинскиот буџет и на креирањето на политики на развој и дека може да се предизвика евентуална финансиска нестабилност на општината. Предизвиците на локалните власти за негово спроведување се големи и неизвесни.
6 декември 2018
“Туризмот и потенцијалите на општините” беше темата на обуката што ЗЕЛС ја организираше за претставниците од областа на локален економски развој (ЛЕР) од локалната власт. Обуката беше реализирана на 04 декември, 2018 година во ЗЕЛС тренинг центарот, во согласност со Планот за обуки на ЗЕЛС, документ кој се изготвува врз основа на изразените потреби на административните службеници од општините. Заменик извршната директорка на ЗЕЛС, Ардита Дема Мехмети, на почетокот на своето излагање упати апел до присутните, сериозно да обрнат внимание на барањето што наскоро ЗЕЛС ќе го достави до сите општини, а во кој општинската администрација треба да ги наведе обуките кои смета дека ќе и помогнат во извршувањето на своите обврски. ЗЕЛС потоа ќе утврди План за обуки за 2019 година во кој ќе се утврдуваат обуките за 2019 година што Заедницата ќе ги реализира за потребите на општинската администрација од сите области кои се во надлежност на локалната власт. За реализирањето на оваа обука ЗЕЛС обезбеди адекватни претставници од Министерството за економија, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, универзитетски професор од областа на маркетинг и туризам и претставници од донаторски организации и од невладиниот сектор.
6 декември 2018
Во просториите на ЗЕЛС, на 04 декември, 2018 година беше одржано советување за претставниците од секторите и одделенијата за финансирање и буџет од општините. Преполната сала во ЗЕЛС, во двата утврдени термина, покажа на огромната заинтересираност на локалните власти за поводот поради кој ЗЕЛС го организираше ова советување. Станува збор за прилагодувањата што општините треба да ги направат при изработката на предлог буџетите на општините, односно нивно усогласување со измените на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и донесувањето на Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки-корисници, основани од единиците на локалната самоуправа, за финансирање на доспеани а неплатени обврски.
6 декември 2018
Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за работните односи (бр. 167/15 … 120/18), Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС објавува:
29 ноември 2018
ЗЕЛС организираше заедничка средба на претседателите на комисиите за еднакви можности при општините, на координаторите на овие комисии и нивните заменици, а беше поканет и претставник од Секторот за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика (МТСП). Средбата се одржа во ЗЕЛС тренинг центарот, на 28 ноември, 2018 година. Присутните дискутираа за активности кои произлегуваат од Оперативниот план на ЗЕЛС за родова еднаквост за 2018, но говореа и за имплементацијата на обврските од Истанбулската конвенција за 2019, препорачани и за општините од страна на Владата на Република Македонија. Претставничката од МТСП изнесе повеќе практични насоки за поефикасно планирање на програмите за родова еднаквост во општините и одговараше на прашања од присутните за предизвиците со кои тие се соочуваат при имплементацијата на Законот за еднакви можности. По опсежна дискусија и изнесувањето на низа предизвици со кои се соочуваат локалните власти за реализација на активности од областа на родовата еднаквост беа донесени повеќе заеднички заклучоци:
20 ноември 2018
Претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, потпретседателот Висар Ганиу, градоначалниците: Аце Коцевски, Благој Бочварски, Саша Богдановиќ и Стефан Богоев , како и извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ, на 19 ноември, 2018 година имаа средба со Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев и Министерот за финансии, Драган Тевдовски. Средбата беше одржана на барање на Управниот одбор на ЗЕЛС, кога на седмата седница што се одржа на 15 ноември, 2018 година беше донесен заклучок да се формира работна група која ќе ги изнесе предизвиците со кои се соочуваат локалните власти при имплементирањето на измените на Законот за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и на Законот за финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа и единки корисници основани од единиците на локална самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Гласило

Одржлива Урбана Мобилност - Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.