ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


7 февруари 2019
На глобално ниво, се повеќе општини се соочуваат со недостаток на вода, суши, поплави, загадена вода како и со други предизвици кои бараат иновативни решенија и мерки за нивно надминување. Токму затоа Наградата МОЌЕН (POWER) што е финансиран од Европската Унија од Програмата ХОРИЗОН 2020 ја доделува наградата за моќна најдобра практика за одржливост на водите, на општинско ниво. Општините во Европската Унија и во Израел се охрабруваат да доставуваат опис на иновативно решение што го примениле во областа на превенција на поплави и екстремни временски услови, заштита на водата и одржлива потрошувачка на вода
6 февруари 2019
Министерството за труд и социјална политика започна со имплементација на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ) со финансиска поддршка од Меѓународната Банка за обнова и развој (Кредит Бр: 8902 –МК ). Проектот има за цел да го подобри пристапот до услугите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и пристапот до социјални надоместоци и услуги.
1 февруари 2019
Во административната зграда на ЗЕЛС на 30 и на 31 јануари, 2019 година беа одржани неколку средби на градоначалниците и претставници од локалната власт, од осумте плански региони во земјава со претставници од Светска банка и од Министерството за транспорт и врски. Станува збор за започнување на процесот на идентификација на проектот за подобрување на локалната патна инфраструктура во земјата, за кој Владата на Република Македонија зема заем од оваа меѓународна институција, во висина од 70 милиони евра, што општините ќе ги добијат како грант. За реализација на овие активности беше посочено дека ќе биде одговорна проектна единици во рамките на Министерството за транспорт и врски. Средбите беа иницирани од страна на Светска банка со цел да ги осознае размислувањата на градоначалниците во насока на дефинирање на проектот, односно каде е најдобро средствата да бидат насочени и при нивната распределба, кои критериуми би биле најповолни за општините.
30 јануари 2019
Претставниците од секторите за урбанизам и социјални дејности од општините, на 29 јануари, 2019 година во ЗЕЛС Тренинг Центарот присуствуваа на презентација на Проект за подобрување на социјалните услуги, што го спроведува Министерството за труд и социјална политика со поддршка на Светска банка во следните 5 години. Учесниците кои беа поделени во групи се информираа околу целите, начинот на спроведување и очекуваните резултати од овој петгодишен проект со кој треба да се подобри пристапот и квалитетот на социјалните услуги, вклучувајќи ги предучилишните услуги за ранливите групи.
28 јануари 2019
На 24 јануари, 2019 ЗЕЛС Тренинг Центарот организираше работилница со секретари и преставници од секторите/одделенијата за УЧР од општините со цел идентификување и презентирање на потребите на општинската администрација од обуки кои би биле дел од Планот за обука на ЗЕЛС за 2019 година. По претходно испратениот концепт за годишниот план за обука, присутните од општините предлагаа теми и отворија прашања и дилеми кои сметаат дека треба да бидат дел од обуките за 2019 година со цел поефикасно извршување на работините задачи од страна на администрацијата. Предлозите кои беа понудени се однесуваа на темите: урбанизам, право, финансии, локален економски развој, животна средина, образование, ЕУ, пожарникарство, управување со човечки ресурси, односно од области каде општините имаат надлежност.
10 јануари 2019
Во овој број на Гласилото на ЗЕЛС содржани се активности и настани на кои се изнесени значајни ставови на ЗЕЛС . На 14 декември, 2018 година, во Скопје беше одржана третата седница на Генералното собрание на ЗЕЛС на која делегатите укажаа на потребата од преиспитување на сегашните позиции на локалната власт, пред сè на надлежностите што подеднакво ги имаат сите општини и на висината на финансиските средства за нивно спроведување. Целта е да се утврдат најповолните чекори за натамошниот развој на процесот на децентрализацијата во земјава. За обезбедување на поголема финансиска стабилност на општините, повторно беа нагласени барањата на ЗЕЛС за зголемување на: зафаќањето од ДДВ на 10 %, од персоналниот данок на 50% и на средствата во сите блок дотации. На седницата делегатите едногласно ги усвоија и акцискиот план и буџетот на ЗЕЛС за 2019 година. Истиот ден, пред одржувањето на седницата на Генералното собрание, ЗЕЛС со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во нашата земја, организираше конференција насловена „Децентрализација: патот што претстои“. Станува збор за средба на локалната со централната власт
27 декември 2018
ЗАЕДНИЦАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- ЗЕЛС, ВИ ЈА ЧЕСТИТА НОВАТА 2019 ГОДИНА И ВИ ПОСАКУВА ДОБРО ЗДРАВЈЕ, УСПЕХ и ПРОСПЕРИТЕТ ВО РАБОТАТА
25 декември 2018
Државниот мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух се состои од 17 мониторинг станици и една мобилна, кои вршат мерења на SO2, NO, NO2, NOX, CO, O3, PM10, PM2.5 и на тешки метали. Врз основа на долгорочната оценка на квалитетот на воздухот, концентрациите на суспендираните честички (PM10 и PM2.5), многу често ги надминуваат утврдените граници за заштита на човековото здравје. Емисиите со екстремно високи концентрации на PM10 се евидентирани во зимскиот период, при повеќедневна стабилна атмосферска состојба со што емитираните загадувачки супстанци се акумулираат во долините, при намалено струење на атмосферата, што се должи на пролонгиран период без ветер и појава на температурна инверзија, како и при локални извори на емисија (сообраќај, затоплувањето на домаќинствата и работата на индустриските капацитети). Мерните станици досега покажуваат дека ПМ10 честичката е најкритична загадувачка супстанца во Република Македонија. За намалување на загадувањето е потребен „интегриран пристап“ во имплементација на мерките за заштита и подобрување на квалитетот на воздухот, одржливо финансирање и подигање на јавната свест. Ова беше дел од презентацијата на стручните лица од Министерството за животна средина и просторно планирање изнесена на работилницата, што ЗЕЛС тренинг центарот ја организираше за членовите на Мрежата за животна средина при ЗЕЛС, на 18 декември, 2018 година.
21 декември 2018
Првата координативна средба на Работната група за финансирање и буџет, составена од 23 претседатели на општински совети се одржа на 20 декември, 2018 година, во Скопје. Станува збор за една од седумте работни групи, чии членови ќе ги надградуваат своите знаења за надлежностите на општините, за кои општинскиот совет донесува одлуки, меѓу кои се од областа на урбанизмот, локалниот економски развој, еднаквите можности и друго Овие групи се формирани во рамките на проектот “Зајакнување на општинските совети“, што го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со ЗЕЛС, со Здружението на финансиски работници, UN Women, МЛС и МФ, а со финансиска поддршка на Швајцарската Агенција за соработка и развој.
17 декември 2018
-„Радува фактот што Владата на Република Македонија ја стави децентрализацијата како еден од поважните приоритети во своето работење. Тоа сериозно не охрабрува, особено што слушнавме на Конференцијата дека ќе бидат преземени и конкретни чекори за финансиска поддршка на општините. Но, во изминатиов период локалната власт беше ставена на колена, во очајна состојба и за нејзино опоравување навистина се потребни сериозни и големи чекори. Потребни ни се поквалитетни услови за спроведување на нашите надлежности за да можеме сериозно да одговориме на потребите на граѓаните. Мина веќе една година и повеќе, како станавме градоначалници или советници, а граѓаните не сакаат да слушаат за општинските долгови, наследени од минатото или од претходните гарнитури, не сакаат да слушаат дека локалната власт не добива доволно финансиски средства и слично. Тие од нас бараат сега, денес, утре, за една година да добијат водовод, канализација, пат, градинка, чист воздух, одличен превоз и друго. Затоа мораме да се преиспитаме, односно да ги преиспитаме сегашните позиции на локалната власт во процесот на децентрализацијата, надлежностите кои ги имаме, средствата што ги добиваме за нивна реализација и сериозно да ги утврдиме следните чекори.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Гласило

Одржлива Урбана Мобилност - Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forimski-moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.